REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7966
Tytuł: Odbiór i społeczny obieg sztuki współczesnej a demokratyzacja kultury
Inne tytuły: Reception and Social Circulation of Contemporary Art and Democratisation of Culture
Autorzy: Franckiewicz-Olczak, Izabela
Słowa kluczowe: democratisation of culture
modern art
modern museum
reception of art
Data wydania: 2018
Data dodania: 10-cze-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Pogranicze. Studia Społeczne, T. 34, 2018, s. 85-99
Abstrakt: The article focuses on the changes of the art world in the context of democratisation of culture. Democratisation is connected with the development of popular culture, and the increase in social participation. There are different aspect of art taken into consideration in the article: artists, arts recipients, museums, artworks. In the centre of the reflection, the museum is placed, as an institution which takes part in the process of communication between the artist and arts recipients. The article is an attempt to answer the question about the role of the museum in the dedistanciation of art.
Afiliacja: Uniwersytet Łódzki
URI: http://hdl.handle.net/11320/7966
DOI: 10.15290/pss.2018.34.05
ISSN: 1230-2392
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Pogranicze. Studia Społeczne, 2018, tom XXXIV

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pogranicze_34_2018_I_Franckiewicz-Olczak_Odbior_i_spoleczny_obieg_sztuki_wspolczesnej.pdf112,86 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.