REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7961
Tytuł: Mona Lisa – ikona sztuki – ikona (pop)kultury. Problem dzieła sztuki wobec „zjawiska pełności” José Ortegi y Gasseta
Inne tytuły: Mona Lisa – Arts Icon – (Pop) Culture Icon. The Problem of an Artwork Against “the Phenomenon of Fullness” by José Ortega y Gasset
Autorzy: Lewicka, Barbara
Słowa kluczowe: Gioconda
José Ortega y Gasset
Leonardo da Vinci
pop culture
sociology of art
Data wydania: 2018
Data dodania: 10-cze-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Pogranicze. Studia Społeczne, T. 34, 2018, s. 19-44
Abstrakt: The author adopts the theoretical ideas of a Spanish social philosopher José Ortega y Gasset to analyse the contemporary processes that occur between the artistic culture and the massified everyday life. Referring to the category of “the phenomenon of the fullness”, outlined in a book The Revolt of the Masses, she describes a variety of social reactions to one of the most famous works of art – the portrait of the Gioconda by Leonardo da Vinci. The events of the last hundred years (from a theft in 1911, to two foreign travels, to the appearance in Dan Brown’s bestseller The Da Vinci Code) have made the artwork not only an icon of the artistic world, but, above all, a star of the mass culture. The museum space where Giaconda is displayed is regularly filled with crowds. For many, a selfie in front of the painting is a must-have souvenir from a trip to Paris. At the same time, the Gioconda is a heroine of Internet memes and decorative imprints on mugs, T-shirts, or bags. The author uses a selection of mostly classical theoretical concepts to support her thesis that “the Gioconda phenomenon” is an exemplification of José Ortega y Gasset’s vision of the revolting masses.
Afiliacja: Uniwersytet Śląski
URI: http://hdl.handle.net/11320/7961
DOI: 10.15290/pss.2018.34.02
ISSN: 1230-2392
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Pogranicze. Studia Społeczne, 2018, tom XXXIV

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pogranicze_34_2018_B_Lewicka_Mona_Lisa.pdf153,95 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.