REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7940
Tytuł: Моўныя асаблiвасцi “Rozhoworu Imperatrici z Ilhiersztromom...”
Inne tytuły: Linguistic features of “Rozhovor Imperatrytsy z Igelstromom...”
Cechy językowe utworu „Rozhovor Imperatrytsy z Ilhiersztromom...”
Autorzy: Chaustowicz, Maryla
Słowa kluczowe: the Kosciuszko Uprising
parody, the history of research
lexical and dialectal basis of the work
the Old-Belarusian language
the Old-Ukrainian language
powstanie kościuszkowskie
parodia
historia badań
podstawy leksykalne i dialektyczne utworu
język starobiałoruski i staroukraiński
Data wydania: 2018
Data dodania: 6-cze-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 10, 2018, s. 457-466
Abstrakt: In this article, its author analyzes some linguistic aspects of the text that functions as a parody of a dialogue between Catherine the Great and an ambassador of Russia in the Polish-Lithuanian Commonwealth. It was prepared to agitate various social groups to join the Kosciuszko Uprising. Characteristics of the text that influenced features of the graphical system are discussed.
Autorka artykułu analizuje wybrane cechy językowe tekstu, który stanowi parodię na dialogu Katarzyny Wielkiej z posłem nadzwyczajnym Rosji w Rzeczypospolitej. Został on przygotowany w celach agitacyjnych – wezwania ludności do udziału w powstaniu kościuszkowskim. W artykule omówiono historię powstania tekstu i jego wpływ na środki graficzne.
Afiliacja: Uniwersytet Warszawski
Nota biograficzna: Chaustowicz Maryla (Хаўстовiч Марыля) – magister filologii białoruskiej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Katedra Białorutenistyki (doktorant).
URI: http://hdl.handle.net/11320/7940
DOI: 10.15290/bb.2018.10.34
ISSN: 2081-2515
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-3094-1365
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2018, tom 10

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_10_2018_M_Chaustowicz_Моуныя_асаблiвасцi.pdf239,29 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.