REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7922
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorDoliwa, Katarzyna-
dc.date.accessioned2019-06-06T09:11:56Z-
dc.date.available2019-06-06T09:11:56Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationMiscellanea Historico-Iuridica, T. 17, Z. 1, 2018, s. 11-24pl
dc.identifier.issn1732-9132-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/7922-
dc.description.abstractCelem opracowania jest przedstawienie artystycznych postaw polskich pisarzy wobec odzyskanej właśnie niepodległości. W pierwszych latach niepodległej Polski młodzi twórcy, przyszli skamandryci i futuryści, realizowali zaskakujący postulat dotychczasowego „wielkiego moralizatora” – Stefana Żeromskiego – by zdjąć z literatury ciężary dydaktyczne. Odtąd literatura służyć miała służyć nie, jak dotąd, krzewieniu patriotyzmu i wychowywaniu młodych, tylko samemu pięknu i artyzmowi, pochwale tego, co za piękne czy istotne uznawał sam pisarz. Twórczość literacka „wyszła na ulicę” – podejmowano tematy dotąd uważane za błahe, związane z życiem codziennym, powstawały kabarety, mnożyły się happeningi. Niestety, wskazania Żeromskiego dotyczące uwolnienia literatury z jej funkcji służebnej, moralizatorskiej, mogły znaleźć zastosowanie jedynie w kilku pierwszych latach odrodzonej Rzeczpospolitej – wielka historia zmusiła twórców, by ponownie zabrali głos w sprawach ważnych.pl
dc.description.abstractThe aim of the paper is to present the artistic attitudes of the most outstanding Polish writers towards the newly regained independence. In the first years of independent Poland young artists carried out surprising postulate of the “great moralizer” Stefan Żeromski, who called for literature to be deprived of didactic functions. From that time on, the role of literature was not to serve the propagation of patriotism and raise young people, but rather to serve beauty and artistry and to praise what the writer recognized as beautiful or important. Literary work “has gone out into the street”- topics that were considered to be trivial but related to everyday life were raised, cabarets were created and happenings were multiplying. Unfortunately, Żeromski’s indications about the emancipation of literature from its moralistic function could only be applied in the first few years of the reborn Republic – history forced its creators to speak again on more important issues.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectJulian Tuwimpl
dc.subjectStefan Żeromskipl
dc.subjectkawiarnia literacka „Pod Picadorem”pl
dc.subjectmanifestacje artystówpl
dc.subjectliteratura dwudziestolecia międzywojennegopl
dc.subjectliterary café “Pod Picadorem”pl
dc.subjectartists’ manifestationspl
dc.subjectliterature of the interwar periodpl
dc.title„A wiosną – niechaj wiosnę, nie Polskę, zobaczę” – postawy młodego pokolenia literatów wobec odzyskania niepodległościpl
dc.title.alternativeThe attitude of the young generation of Polish writers to regaining independencepl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/mhi.2018.17.01.01-
dc.description.Emailkdoliwa@uwb.edu.plpl
dc.description.AffiliationUniwersytet w Białymstokupl
dc.description.referencesAppel W., Meandry skamandrytów, Toruń 2011.pl
dc.description.referencesDunin-Wąsowicz K., Warszawa 1914–1918, Warszawa 1989.pl
dc.description.referencesGroński R. M., Jak w przedwojennym kabarecie. Kabaret warszawski 1918–1939, Warszawa 1987.pl
dc.description.referencesIwaszkiewicz J., Książka moich wspomnień, Warszawa 2010.pl
dc.description.referencesIwaszkiewiczowa A., Dziennik, Warszawa 1993.pl
dc.description.referencesKądziela J., Kwiatkowski J., Wyczańska I., Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, Literatura polska okresu międzywojennego, Kraków 1979, t. 1, 2.pl
dc.description.referencesKowalczykowa A., Programy i spory literackie w dwudziestoleciu 1918–1939, Warszawa 1981.pl
dc.description.referencesKrzywicka I., Wyznania gorszycielki, Warszawa 2013.pl
dc.description.referencesKwiatkowski J., Literatura Dwudziestolecia, Warszawa 1990.pl
dc.description.referencesLechoń J., Karmazynowy poemat, Warszawa 1920.pl
dc.description.referencesMatywiecki P., Twarz Tuwima, Warszawa 2007.pl
dc.description.referencesMoraczewski J., Przewrót w Polsce, Warszawa 2015.pl
dc.description.referencesPeiper T., Pisma wybrane, Warszawa 1979.pl
dc.description.referencesRozmowy z Tuwimem, red. T. Januszewski, Warszawa 1994.pl
dc.description.referencesSadkowska-Mokkas L., Warszawa Skamandrytów, Warszawa 2016.pl
dc.description.referencesSłonimski A., Alfabet wspomnień, Warszawa 1975.pl
dc.description.referencesSłonimski A., Kroniki tygodniowe 1927–1931, Warszawa 2001.pl
dc.description.referencesSłonimski A., Poezje zebrane, Warszawa 1964.pl
dc.description.referencesSzpakowska M., „Wiadomości Literackie” prawie dla wszystkich, Warszawa 2012.pl
dc.description.referencesTuwim J., Listy do przyjaciół-pisarzy, Warszawa 1979.pl
dc.description.referencesUrbanek M., Tuwim, Wrocław 2004.pl
dc.description.referencesUrbanek M., Tuwim. Wylękniony bluźnierca, Warszawa 2013.pl
dc.description.referencesWierzyński K., Kawiarnia „Pod Pikadorem”, [w:] Rozmowa z puszczą, Warszawa 1991.pl
dc.description.referencesWspomnienia o Julianie Tuwimie, red. W. Jedlicka, M. Topornicki, Warszawa 1963.pl
dc.description.referencesZaruba J., Z pamiętników bywalca. Patrząc na Warszawę, Warszawa 2007.pl
dc.description.referencesZawada A., Dwudziestolecie literackie, Wrocław 2005.pl
dc.description.volume17-
dc.description.issue1-
dc.description.firstpage11pl
dc.description.lastpage24pl
dc.identifier.citation2Miscellanea Historico-Iuridicapl
dc.identifier.orcid0000-0001-8583-8379-
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Miscellanea Historico-Iuridica, 2018, tom XVII, Z. 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
MHI_17__1_2018_K_Doliwa_A_wiosna_niechaj_wiosne_nie_Polske_zobacze.pdf3,2 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.