REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/791
Tytuł: Problemy akulturacji migrantów w edukacji międzykulturowej
Inne tytuły: Problems of migrants’ acculturation in intercultural education
Autorzy: Dąbrowa, Ewa
Markowska-Manista, Urszula
Słowa kluczowe: edukacja międzykulturowa
akulturacja
migranci
imigranci
Data wydania: 2011
Data dodania: 4-mar-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Pogranicze. Studia Społeczne, T. XVII cz. 2, 2011, s. 54-68
Abstrakt: The aim of the text is to present – based on the research – various planes of acculturation of the culturally Others (belonging to new groups of migrants) in Polish society. Here have been analyzed the processes of shaping the identity, various types of relationships occurring among migrants in different areas of their lives, their identity and social ties as the possibility of breaking down the barriers in the integration in the process of intercultural learning. The text provides a starting point for the inclusion of acculturation threads to intercultural pedagogy.
Afiliacja: Ewa Dąbrowa - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
Urszula Markowska-Manista - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
URI: http://hdl.handle.net/11320/791
DOI: 10.15290/pss.2011.17.02.04
ISSN: 1230-2392
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Pogranicze. Studia Społeczne, 2011, tom XVII cz. 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pogranicze_17.2_Dabrowa.pdf280,74 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.