REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7903
Tytuł: Мастацкiя асаблiвасцi аповесцяў Лукаша Калюгi «Дзе косцi мелюць» i «Зэнка малы нiколi не быў»
Inne tytuły: Artistic features of “Дзе косцi мелюць” and “Зэнка малы нiколi не быў”
Cechy artystyczne opowiadań Łukasza Kalugi „Дзе косцi мелюць”, „Зэнка малы нiколi не быў”
Autorzy: Zujewa, Nadzieja
Słowa kluczowe: Belarusian prose
mentality
national character
psychology
selfawareness
individuality
proza białoruska
mentalność
charakter narodowy
psychologia
samoświadomość
indywidualizm
Data wydania: 2018
Data dodania: 5-cze-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 10, 2018, s. 395-402
Abstrakt: In this article, the artistic features of two camp stories by Lukash Kalyuga “Дзе косцi мелюць” and “Зэнка малы нiколi не быў” are analyzed. The author examines the identification of the national character, culture, life of the Belarusian people. The work presents their psychology in the early twentieth century, their defining mental features, both positive and negative.
W artykule omówiono cechy artystyczne dwóch opowiadań łagrowych Łukasza Kaługi „Дзе косцi мелюць” i „Зэнка малы нiколi не быў”. Autor zwraca uwagę na narodowy charakter, kulturę i życie Białorusinów. Praca prezentuje psychologię Białorusinów na początku XX wieku, definiuje zarówno ich cechy pozytywne, jak i negatywne.
Afiliacja: Białoruski Uniwersytet Państwowy, Mińsk
Nota biograficzna: Zujewa Nadzieja (Зуева Надзея) – magister nauk filologicznych, Katedra Historii Literatury Białoruskiej,Wydział Filologiczny, Białoruski Uniwersytet Państwowy (doktorantka).
URI: http://hdl.handle.net/11320/7903
DOI: 10.15290/bb.2018.10.28
ISSN: 2081-2515
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-2665-7855
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2018, tom 10

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_10_2018_N_Zujewa_Мастацкiя_асаблiвасцi_аповесцяу.pdf204,68 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.