REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7899
Tytuł: Antropologiczna refleksja nad zeszytem z przepisami. Kobieca codzienność kuchenna i PRL
Inne tytuły: An anthropological reflection on the recipe notebook. Women’s everyday life in the kitchen in the Polish People’s Republic
Autorzy: Kępa, Ewa
Data wydania: 2017
Data dodania: 4-cze-2019
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Katedra
Źródło: PRL-owskie re-sentymenty, pod red. Alicji Kisielewskiej, Moniki Kostaszuk-Romanowskiej, Andrzeja Kisielewskiego, Gdańsk 2017, s. 107-126
Konferencja: Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "PRL-owskie re-sentymenty", 22-23 listopada 2016 r.
Abstrakt: In my article I focus on the reality of the PRL experienced from the “kitchen perspective”. I am not only interested in flavors of the PRL, although they have also been noted, but I mainly treated them as cultural practices and an element of the of women’s everyday. I am looking at these issues by analyzing recipes created and functioning in the kitchen realm of the PRL. In my article I also consider the meaning and presence of past dishes in the life of contemporary Poles.
Nota biograficzna: Ewa Kępa – dr, pracuje w Międzywydziałowym Instytucie Kulturoznawstwa i Sztuki na Uniwersytecie w Białymstoku, Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalizacja naukowa i obszar zainteresowań: kulturoznawstwo, gender studies, problematyka tożsamości kulturowej, autoetnografia. Wybrane publikacje: Historie wydobyte z cienia. Doświadczenie własnego życia w autobiograficznych relacjach starszych kobiet (Kraków 2012), Autoetnografia nie wzięła się znikąd – rozważania o ciągłości i zmianie („Parezja” 2014, nr 1), Pragnienie bycia obdarzonym spojrzeniem, w: Kultura pragnień i horyzonty neoliberalizmu, red. W. J. Burszta, A. Kisielewski (Poznań 2015), K-pop i kreatywne konsumowanie kultury popularnej („Przegląd Kulturoznawczy” 2015, nr 1), Przestrzeń ogrodu jako miejsce twórczego konstruowania kobiecej tożsamości – autoetnografia, w: Strategie twórcze wdziałaniu, red. G. Habrajska, J. Ślósarska (Łódź 2016).
URI: http://hdl.handle.net/11320/7899
ISBN: 978-83-65155-82-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "PRL-owskie re-sentymenty", 22-23 listopada 2016 r.
Materiały konferencyjne (WNoE)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
E_Kepa_Antropologiczna_refleksja_nad_zeszytem_z_przepisami.pdf331,73 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.