REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7883
Tytuł: “Бабскiя гiсторыi” Мiры Лукшы: гендарны аспект
Inne tytuły: “The old wives’ stories” by Mira Luksha: gender aspect
„Babskie historie” Miry Łukszy: zagadnienie gender
Autorzy: Ficner, Tacciana
Słowa kluczowe: prose
image
gender policy
gender stereotypes
stereotypes of femininity/ masculinity
social roles
patriarchal norms
the function of literature
proza
obraz
polityka gender
stereotypy gender
kobiecość/ męskość
role społeczne
normy patriarchalne
funkcja literatury
Data wydania: 2018
Data dodania: 31-maj-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 10, 2018, s. 227-240
Abstrakt: The paper presents, systematizes and analyzes gender stereotypes in the book “The Old Wives’ Stories” by M. Luksha. The research is focused on the correlation among the way of life, traditional social norms and state policy in the formation of femininity/masculinity stereotypes. The influence of culture/literature on the formation of gender stereotypes and gender roles is noted.
Autorka artykułu przedstawia, porządkuje i analizuje stereotypy gender w książce M. Łukszy „Babskie historie”. Badanie skupia się na związkach między sposobem życia, tradycyjnymi normami społecznymi a polityką państwa, które warunkują stereotypy gender. Autorka zwraca uwag, że kultura/literatura ma istotny wpływ na stereotypy i role gender.
Afiliacja: Homelski Państwowy Uniwersytet im. F. Skaryny
Nota biograficzna: Ficner Tacciana (Фiцнер Таццяна) – doktor nauk filologicznych w zakresie literaturoznawstwa, Homelski Państwowy Uniwersytet im. F. Skaryny, Wydział Filologiczny, Katedra Literatury Białoruskiej (docent).
URI: http://hdl.handle.net/11320/7883
DOI: 10.15290/bb.2018.10.19
ISSN: 2081-2515
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-8658-5606
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2018, tom 10

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_10_2018_T_Ficner_Бабскiя_гiсторыi_Мiры_Лукшы.pdf286,27 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.