REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7863
Tytuł: Непреходящие споры о Франциске Скорине, включая «беловежские», и необходимость подготовки новейшей библиографии работ о нем
Inne tytuły: The Endless debate about Francysk Skaryna, including the “Belavezha” Literary Association, and the need to prepare HIS latest bibliography
Spory na temat Franciszka Skaryny i najnowszej bibliografii jego twórczości
Autorzy: Łabyncew, Jurij
Słowa kluczowe: Francysk Skaryna
Skaryniana
the Belarusian Literature Association “Belavezha”
Franciszek Skaryna
Skoryniana
Białoruskie Stowarzyszenie Literackie „Białowieża”
Data wydania: 2018
Data dodania: 24-maj-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 10, 2018, s. 9-23
Abstrakt: The article discusses the need to prepare Francysk Skaryna’s latest bibliography. The importance of a comprehensive account of printed materials has been shown on the example of Skaryniana members of the Belarusian Literature Association “Belavezha” and Polish researchers of Belarus. The author believes that without these materials it is impossible to create a correct image of modern world-wide Skaryniana studies.
W artykule wskazano na potrzebę przygotowania najnowszej bibliografii prac Franciszka Skaryny. Wykorzystując opracowania dotyczące jego twórczości przygotowane przez członków Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego „Białowieża” i polskich białorutenistów, autor artykułu podkreśla znaczenie opracowania wyczerpującej bibliografii prac Skaryny, bez której trudno stworzyć prawidłowy obraz współczesnych, światowych badań jego twórczości.
Afiliacja: Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa
Nota biograficzna: Łabyncew Jurij (Лабынцев Юрий) – profesor, doktor habilitowany nauk filologicznych w zakresie literaturoznawstwa, Instytut Slowianoznawswa Rosyjskiej Akademii Nauk.
URI: http://hdl.handle.net/11320/7863
DOI: 10.15290/bb.2018.10.01
ISSN: 2081-2515
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-7900-6143
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2018, tom 10

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.