REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/783
Tytuł: Cztery spojrzenia na wielokulturowość i edukację międzykulturową
Inne tytuły: Four angles of view on multiculturalism and intercultural education
Autorzy: Lewowicki, Tadeusz
Słowa kluczowe: wielokulturowość
edukacja międzykulturowa
Data wydania: 2011
Data dodania: 4-mar-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Pogranicze. Studia Społeczne, T. XVII cz. 1, 2011, s. 28-38
Abstrakt: Intercultural education as a field of social practice and intercultural pedagogy is a subfield of science using treasure of the humanities. Four dominating approaches to multiculturalism and intercultural education can be distinguished. They are specific for sociology, psychology, the science of history, culture and pedagogy. Three of the approaches are mainly aimed at cognition, description and explanation of the phenomena and processes. They are not aimed at making changes in communities and human personalities. Intentional changes and the influence on people are the domain of pedagogy which builds on achievements of other fields of science and is created to support development and education of human beings. We can talk about a special purpose of intercultural education. The article presents, apart from the four approaches mentioned earlier, the author’s original concept of the analysis of theoretical and practical proposals in intercultural education.
Afiliacja: Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie
URI: http://hdl.handle.net/11320/783
DOI: 10.15290/pss.2011.17.01.03
ISSN: 1230-2392
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Pogranicze. Studia Społeczne, 2011, tom XVII cz. 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pogranicze_17.1_Lewowicki.pdf244,06 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.