REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7817
Tytuł: Sztuczna inteligencja – produkt czy podmiot?
Inne tytuły: Artificial Intelligence – Product or Person?
Autorzy: Wawer, Robert
Słowa kluczowe: anthropology
artificial intelligence
person
human nature
identity
dignity
personalism
transhumanism
antropologia
sztuczna inteligencja
osoba
natura ludzka
tożsamość
godność
personalizm
transhumanizm
Data wydania: 2018
Data dodania: 14-maj-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Teologii Dogmatycznej, T. 4, 2018, s. 115-126
Abstrakt: Science and technology have created machines that in many aspects resemble people in action, and even exceed them in the ability to recognize, in the speed of thinking and counting, in the memory capacity. Thus, the development of humanity is at a time when the difference between the abilities of a human person and the artificial creation begins to blur. This article tries to trace how human nature was understood over the millennia and how it must now be re-egzamined in the confrontation with the rapidly growing artificial intelligence over the last decades. How predictable is the further development of artificial intelligence, and how much more will it replace the human person, or even improve human nature? There are here emerging questions: anthropological – concerning the evolution of human nature, philosophical - how much creation can exceed the creator, and ethical – about the human and machine dignity, and responsibility for deeds. Is human nature immutable or subjected to technological evolution? To what extent can we allow machines to manage successive areas of our life and will it not turn against a human? This article follows stages of anthropology in different cultures and at different stages of civilization, and raises questions related to the emergence of a new reality, radically changing human life and touching the very essence of human creation.
Afiliacja: Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Collegium Bobolanum
Nota biograficzna: ks. dr ROBERT WAWER SJ – doktor teologii, kapłan, kierownik duchowy. Ukończył studia elektroniki w Gdańsku, filozofii w Krakowie, teologii w Warszawie, następnie studiował 7 lat w USA. W Berkeley w Kalifornii zdobył licencjat kanoniczny, a następnie uzyskał doktorat z teologii w Dolinie Krzemowej na jezuickim Uniwersytecie Santa Clara. Przez 6 lat był dyrektorem Europejskiego Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie-Falenicy, a obecnie jest dyrektorem Instytutu Nauk Społecznych Collegium Bobolanum w Warszawie, wykładowcą na Papieskim Wydziale Teologicznym Collegium Bobolanum, redaktorem tematycznym kwartalnika naukowego „Studia Bobolanum” i dyrektorem technicznym Wydawnictwa Naukowego Collegium Bobolanum.
URI: http://hdl.handle.net/11320/7817
DOI: 10.15290/std.2018.04.09
ISSN: 2449-7452
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-3001-5268
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Teologii Dogmatycznej, 2018, tom 4

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
STD_4_2018_R_Wawer_Sztuczna_inteligencja.pdf225,48 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.