REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7812
Tytuł: Neuronauki, teologia, metafizyka – w poszukiwaniu wspólnej przestrzeni dialogu
Inne tytuły: Neuroscience, Theology, and Metaphysics: Seeking a Common Ground for Dialogue
Autorzy: Strumiłowski, Jan P.
Słowa kluczowe: neuroscience
theology
anthropology
metaphysics
soul
immortality
relationship
neuronauki
teologia
antropologia
metafizyka
dusza
nieśmiertelność
relacja
Data wydania: 2018
Data dodania: 14-maj-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Teologii Dogmatycznej, T. 4, 2018, s. 85-98
Abstrakt: The present article focuses on the role of metaphysics in the dialogue between neuroscience and theology in order to determine an ontology of the soul that neuroscience finds acceptable and consistent. Theological discourse on the human person or soul necessitates that one enter into the field of metaphysics – a field into which neuroscience, in principle, does not venture. By considering several variants of the metaphysical spaces of dialogue, this article first attempts to determine whether dualistic interpretations work and then presents the potential problems associated with the approach of these interpretations. It then proceeds to consider whether theological anthropology can be carried out using a monistic key. To this end, the author analyzes the anthropological content of Revelation as well as the statements of the Magisterium of the Church from a metaphysical point of view. The end of the article presents a relational concept of the soul that appears to address the issue of dualism while simultaneously upholding basic theological postulates (such as the immortality of the person and the mortality of the body), despite the argument that an ontological status that guarantees human subjectivity cannot be ascribed to the soul.
Afiliacja: Wyższe Seminarium Duchowne w Katowicach-Panewnikach
Nota biograficzna: o. dr JAN P. STRUMIŁOWSKI OCist – doktor teologii dogmatycznej, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Katowicach-Panewnikach. Przeor klasztoru Cystersów w Jędrzejowie. Zajmuje się teologią piękna, teologią trynitarną i chrystologią oraz teologiczną teorią poznania, zwłaszcza w aspekcie egzystencjalnym i estetycznym, a także jej relacjami z filozofią współczesną oraz naukami empirycznymi.
URI: http://hdl.handle.net/11320/7812
DOI: 10.15290/std.2018.04.06
ISSN: 2449-7452
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-1547-8309
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Teologii Dogmatycznej, 2018, tom 4

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
STD_4_2018_J_P_Strumilowski_Neuronauki_teologia_metafizyka.pdf237,91 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.