REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7693
Tytuł: Czy Polska wpadła w pułapkę średniego dochodu?
Inne tytuły: Has Poland fallen into a middle-income trap?
Autorzy: Sieroń, Arkadiusz
Słowa kluczowe: Polska
transformacja
pułapka średniego dochodu
Poland
transformation
middle-income trap
Data wydania: 2019
Data dodania: 5-kwi-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 2(96) 2019, s. 53-68
Abstrakt: Cel – Celem artykułu jest określenie, czy Polska wpadła w pułapkę średniego dochodu. Metoda badań – Praca wykorzystuje metodę analizy i krytyki piśmiennictwa oraz wnioskowanie. Wyniki – Przeprowadzone analizy wskazują, że pułapka średniego dochodu nie ma potwierdzenia ani w teorii, ani w empirii – zwłaszcza w odniesieniu do Polski. Według większości kryteriów, Polska z PKB per capita powyżej 28 tys. USD nie wpadła w pułapkę średniego dochodu. Koncept ten nie powinien zatem wpływać na politykę gospodarczą. Rekomendacje dla polityki gospodarczej wysuwane na podstawie hipotezy pułapki średniego dochodu nie będą bowiem właściwe, a mogą nawet przynosić przeciwny skutek.
Purpose – The aim of the study is to determine whether Poland has fallen into a middle-income trap. Research method – The article uses a critical appraisal of literature and reasoning. Results – The analysis carried out indicate that both the theoretical and empirical foundations of the middle-income trap are very weak. Even if we assume that the trap exists, Poland, with GDP per capita amounting to above $28,000, luckily hasn’t fallen into it, according to most criteria. Hence, that concept should not guide the country’s economic policy. The recommendations for economic policy put forward on the basis of the middle income trap hypothesis will not be appropriate, and may even be counterproductive.
Afiliacja: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski
E-mail: arkadiusz.sieron@uwr.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7693
DOI: 10.15290/oes.2019.02.96.04
ISSN: 1506-7637
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-5817-8747
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Economic Studies, 2019, nr 2(96)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_2_2019_A_Sieron_Czy_Polska_wpadla_w_pulapke.pdf274,02 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.