REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/768
Tytuł: Godność i prawa człowieka w edukacji międzykulturowej
Inne tytuły: Dignity and Human Rights in Intercultural Education
Autorzy: Rosa, Ryszard
Słowa kluczowe: edukacja międzykulturowa
prawa człowieka
godność
tożsamość kulturowa
wartości uniwersalne
wartości ogólnoludzkie
kultura i edukacja
wychowanie do wartości
wielokulturowość
Data wydania: 2011
Data dodania: 28-lut-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Pogranicze. Studia Społeczne, T. XVII cz. 1, 2011, s. 84-101
Abstrakt: The paper justifies the thesis which proclaims that divisions between people, nations and cultures which are currently existing in the modern world cannot exclude the possibility of searching for universal values and solidarity-building communities which implement them. A significant role among these values is played by both dignity and human rights, which are the foundations of freedom, justice and world peace. Since these values are universal, inherent and result from the nature of humanity, all members of the “human family” are entitled to them. Due to the above-mentioned features, human dignity and rights can constitute an important element of pedagogy and international education, which has been promoted and developed for many years notably by Professor Jerzy Nikitorowicz and his co-workers. It overcomes alienation and mistrust, as well as is conducive to educate for negotiations, dialogue, coexistence and tolerance – values and attitudes essential in culturally diversified societies. According to the author of the paper, the aforementioned education may serve internalization of common ethical and social values and development of creative aims in life. It may also contribute to better understanding of the complex and dynamic phenomena and processes of the early twenty-first century as well as the agreement for possible expansion of the area of freedom, safety and justice postulated by the European Union.
Afiliacja: Akademia Podlaska w Siedlcach
URI: http://hdl.handle.net/11320/768
DOI: 10.15290/pss.2011.17.01.07
ISSN: 1230-2392
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Pogranicze. Studia Społeczne, 2011, tom XVII cz. 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pogranicze_17.1_Rosa.pdf276,08 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.