REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/767
Tytuł: Transkulturowość w świetle zwyczajów, obyczajów oraz twórczości regionalnej Podlasia. Rewitalizacja tradycji pogranicza
Inne tytuły: Transculturality in the light of customs and regional art of Podlachia. Revitalization of the border area tradition
Autorzy: Misiejuk, Dorota
Słowa kluczowe: Podlasie
kultura Podlasia
życie kulturalne Podlasia
wielokulturowość
transkulturowość
zwyczaje
obyczaje
twórczość regionalna
pogranicze
rewitalizacja wielokulturowej przeszłości
architektura regionu
architektura drewniana
Data wydania: 2011
Data dodania: 28-lut-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Pogranicze. Studia Społeczne, T. XVII cz. 1, 2011, s. 133-148
Abstrakt: The main idea of the article is deliberation on tradition of a region. The example is Podlachia. In a theoretical part of the text, the author tries to compare terms of multiculturality and transculturality as terms describing the social sphere of living for individuals in the context of historically cultural diversity. One can find the comparison of various social processes from the perspective of local’s culture interpretation as a peripheral one, or from the perspective of the borderland, where local culture is the center for cultural artifacts’ interpretation and the background for organizing social life of people of the region. Then the author concentrates on the processes of revitalization of traditional culture of the region through examples, social initiatives as well as discovering wooden architecture, which is original for the region.
Afiliacja: Katedra Edukacji Międzykulturowej Uniwersytetu w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/767
DOI: 10.15290/pss.2011.17.01.10
ISSN: 1230-2392
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (CEN)
Artykuły naukowe (WPiP)
Pogranicze. Studia Społeczne, 2011, tom XVII cz. 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pogranicze_17.1_Misiejuk.pdf235,47 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.