REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7647
Tytuł: La ricostruzione storiografica dei primi contatti tra la Comunità Ecumenica di Taizé e la Chiesa polacca
Inne tytuły: First contacts between the Ecumenical Community of Taizé and the Church in Poland
Rekonstrukcja historyczna pierwszych kontaktów pomiędzy Ekumeniczną Wspólnotą z Taizé oraz Kościołem w Polsce
Autorzy: Rafałowska, Elżbieta Agnieszka
Słowa kluczowe: Taizé
Poland
first contacts
Polska
pierwsze kontakty
Data wydania: 2018
Data dodania: 12-mar-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 17/3, 2018, s. 81-92
Abstrakt: The purpose of this article is to outline the first contacts between the Ecumenical Community of Taizé and Poland. The available materials show that the first Poles who visited Taizé in 1960 were Father Jerzy Klinger and Aniela Urbanowicz from Warsaw. Through the press, the news about this community gradually reached various environments, such as the Catholic intelligentsia or precursors of ecumenism associated with the center in Laski near Warsaw. The event which was the Second Vatican Council reviewed the first contacts thanks to two factors. On the one hand, a group of people (fathers of the Council, secular observers and journalists) made personal contact with the brothers from Taizé staying in Rome. On the other hand, the Council opened for Catholics the possibility of participating in the ecumenical movement and contacts with the Community of Taizé became a chance for Polish people to put this new opportunity into practice.
Celem tego artykułu jest zarysowanie pierwszych kontaktów między Ekumeniczną Wspólnotą z Taizé a Polską. Z dostępnych materiałów wynika, że pierwszymi Polakami, którzy odwiedzili Taizé w roku 1960 byli o. Jerzy Klinger oraz Aniela Urbanowicz z Warszawy. Za pośrednictwem prasy wiadomość o tejże Wspólnocie docierała stopniowo do różnych środowisk, jak na przykład inteligencja katolicka lub prekursorzy ekumenizmu związani z centrum w Laskach pod Warszawą. Wydarzenie, jakim był Sobór Watykański II, ożywiło te pierwsze kontakty dzięki dwóm czynnikom. Z jednej strony grupa osób (ojców soborowych, obserwatorów świeckich i dziennikarzy) nawiązała osobisty kontakt z braćmi z Taizé, przebywającymi w Rzymie. Z drugiej strony Sobór otworzył dla katolików możliwość uczestnictwa w ruchu ekumenicznym i kontakty ze Wspólnotą z Taizé stały się dla Polaków okazją do wprowadzenia tej nowej możliwości w praktykę.
Afiliacja: Centro Pastorale Diocesano – Servizio per l’ecumenismo della Diocesi di Mantova
Nota biograficzna: ELŻBIETA AGNIESZKA RAFAŁOWSKA, ur. 1984 w Rudzie Śląskiej. Ukończyła studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na Wydziale Teologicznym (2008) oraz na Wydziale Filologii Polskiej (2009). Od roku 2011 mieszka i pracuje we Włoszech. Jest członkiem diecezjalnej komisji ekumenicznej diecezji Mantui. W roku 2018 obroniła licencjat kanoniczny na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Trójwenecji w Padwie. Bierze udział w pracach międzynarodowej grupy badawczej, która pod kierunkiem Silvii Scateny analizuje kontakty Wspólnoty z Taizé z krajami zza „żelaznej kurtyny” do roku 1989.
URI: http://hdl.handle.net/11320/7647
DOI: 10.15290/rtk.2018.17.3.06
ISSN: 1644-8855
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-6672-8171
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2018, tom XVII/3

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_17_3_2018_EA_Rafalowska_La_ricostruzione_storiografica.pdf228,5 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.