REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7647
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorRafałowska, Elżbieta Agnieszka-
dc.date.accessioned2019-03-12T09:37:36Z-
dc.date.available2019-03-12T09:37:36Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationRocznik Teologii Katolickiej, T. 17/3, 2018, s. 81-92pl
dc.identifier.issn1644-8855-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/7647-
dc.description.abstractThe purpose of this article is to outline the first contacts between the Ecumenical Community of Taizé and Poland. The available materials show that the first Poles who visited Taizé in 1960 were Father Jerzy Klinger and Aniela Urbanowicz from Warsaw. Through the press, the news about this community gradually reached various environments, such as the Catholic intelligentsia or precursors of ecumenism associated with the center in Laski near Warsaw. The event which was the Second Vatican Council reviewed the first contacts thanks to two factors. On the one hand, a group of people (fathers of the Council, secular observers and journalists) made personal contact with the brothers from Taizé staying in Rome. On the other hand, the Council opened for Catholics the possibility of participating in the ecumenical movement and contacts with the Community of Taizé became a chance for Polish people to put this new opportunity into practice.pl
dc.description.abstractCelem tego artykułu jest zarysowanie pierwszych kontaktów między Ekumeniczną Wspólnotą z Taizé a Polską. Z dostępnych materiałów wynika, że pierwszymi Polakami, którzy odwiedzili Taizé w roku 1960 byli o. Jerzy Klinger oraz Aniela Urbanowicz z Warszawy. Za pośrednictwem prasy wiadomość o tejże Wspólnocie docierała stopniowo do różnych środowisk, jak na przykład inteligencja katolicka lub prekursorzy ekumenizmu związani z centrum w Laskach pod Warszawą. Wydarzenie, jakim był Sobór Watykański II, ożywiło te pierwsze kontakty dzięki dwóm czynnikom. Z jednej strony grupa osób (ojców soborowych, obserwatorów świeckich i dziennikarzy) nawiązała osobisty kontakt z braćmi z Taizé, przebywającymi w Rzymie. Z drugiej strony Sobór otworzył dla katolików możliwość uczestnictwa w ruchu ekumenicznym i kontakty ze Wspólnotą z Taizé stały się dla Polaków okazją do wprowadzenia tej nowej możliwości w praktykę.pl
dc.language.isoitpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectTaizépl
dc.subjectPolandpl
dc.subjectfirst contactspl
dc.subjectPolskapl
dc.subjectpierwsze kontaktypl
dc.titleLa ricostruzione storiografica dei primi contatti tra la Comunità Ecumenica di Taizé e la Chiesa polaccapl
dc.title.alternativeFirst contacts between the Ecumenical Community of Taizé and the Church in Polandpl
dc.title.alternativeRekonstrukcja historyczna pierwszych kontaktów pomiędzy Ekumeniczną Wspólnotą z Taizé oraz Kościołem w Polscepl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/rtk.2018.17.3.06-
dc.description.BiographicalnoteELŻBIETA AGNIESZKA RAFAŁOWSKA, ur. 1984 w Rudzie Śląskiej. Ukończyła studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na Wydziale Teologicznym (2008) oraz na Wydziale Filologii Polskiej (2009). Od roku 2011 mieszka i pracuje we Włoszech. Jest członkiem diecezjalnej komisji ekumenicznej diecezji Mantui. W roku 2018 obroniła licencjat kanoniczny na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Trójwenecji w Padwie. Bierze udział w pracach międzynarodowej grupy badawczej, która pod kierunkiem Silvii Scateny analizuje kontakty Wspólnoty z Taizé z krajami zza „żelaznej kurtyny” do roku 1989.pl
dc.description.AffiliationCentro Pastorale Diocesano – Servizio per l’ecumenismo della Diocesi di Mantovapl
dc.description.referencesAlois di Taizé, I giovani e il rischio della fiducia, «L’Osservatore Romano», 4 maggio 2011.pl
dc.description.referencesBardecki A., Na otwarcie Soboru [Per l’apertura del concilio], «Tygodnik Powszechny» (41/1962), p. 1-2.pl
dc.description.referencesBortnowska H., Miasto i sobór [La città ed il concilio], «Znak» 128-129 (2-3/1965), p. 303-320.pl
dc.description.referencesBątkiewicz-Brożek J., Kościół pojednania [Chiesa di riconciliazione], «Tygodnik Powszechny» (1/2010), p. 5-7.pl
dc.description.referencesKlinger M., Kalendarium życia Jerzego Klingera [Calendarium della vita di Jerzy Klinger] in: J. Klinger, O istocie prawosławia. Wybór pism [Sul fulcro dell’ortodossia. Scritti scelti], Warszawa 1983.pl
dc.description.referencesMichelis Z., Taizé. Znamienny owoc ducha ekumenicznego. [Taizé. Il frutto significativo dello spirito ecumenico.], «Znak» 82 (4/1961), p. 441-458.pl
dc.description.referencesMontanari E., La comunità di Taizé e l’Europa centro-orientale. I riferimenti essenziali, teologici e spirituali di frère Roger e della comunità di Taizé trovano una significativa espressione nelle relazioni con i giovani, le Chiese e le società dell’Est europeo, dagli anni Sessanta ad oggi, Roma 2002.pl
dc.description.referencesMorawska A., Taizé 1940-1965, «Znak» 128-129 (2-3/1965), p. 220-242.pl
dc.description.referencesMyszor J., Życie i działalność ks. bpa Herberta Bednorza (1908-1989). Szkic biograficzny. [Vita ed operato di mons. Herbert Bednorz (1908-1989). Note biografiche], in: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne [Studi Storico-Teologici Slesiani], XXII (1989).pl
dc.description.referencesPaupert J.-M., Taizé i Kościół jutra (Taizé et l’eglise de demain), Łódź 1969.pl
dc.description.referencesSkrodzki W., Rzeczniczka pojednania [Promotrice di riconciliazione], «Niedziela» (9/1986), p. 2, 8.pl
dc.description.referencesSwieżawski S., W nowej rzeczywistości 1945-1965 [Nella nuova realtà 1945-1965], Lublin 1991.pl
dc.description.referencesTurowicz J., Jerzy Turowicz telefonuje z Rzymu [Jerzy Turowicz chiama da Roma], «Tygodnik Powszechny» (42/1963), p. 1-2.pl
dc.description.referencesTurowicz J., Rozmowa z przeorem Taizé [Il colloquio con il priore di Taizé], «Tygodnik Powszechny» (15/1963), p. 3.pl
dc.description.referencesUrbanowicz A., Taizé, klasztor protestancki [Taizé, un convento protestante], «Tygodnik Powszechny» (8/1961), p. 5.pl
dc.description.volume17/3-
dc.description.firstpage81pl
dc.description.lastpage92pl
dc.identifier.citation2Rocznik Teologii Katolickiejpl
dc.identifier.orcid0000-0002-6672-8171-
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2018, tom XVII/3

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_17_3_2018_EA_Rafalowska_La_ricostruzione_storiografica.pdf228,5 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.