REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7550
Tytuł: Czy istnieje ekonomia kapitalizmu?
Inne tytuły: Is the economy of capitalism on the agenda?
Autorzy: Ząbkowicz, Anna
Słowa kluczowe: główny nurt teorii ekonomii
liberalizm
ekonomia heterodoksyjna
Karl Polanyi
economic mainstream
liberalism
heterodox economics
K. Polanyi
Data wydania: 2019
Data dodania: 6-lut-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 1(95) 2019, s. 3-18
Abstrakt: Cel – Artykuł ma za zadanie pokazać, że znacząca część myśli ekonomicznej, która nie została włączona w główny nurt teorii ekonomii, swój rozwój zawdzięcza refleksji nad różnymi konfiguracjami kapitalizmu. Opis – W pierwszej części opracowania wyjaśnia, że w świetle dzieł wybitnych myślicieli na zachodzie Europy utożsamianie kapitalizmu z rynkiem wypada jak daleko idące uproszczenie, a zatem ekonomia oparta na konstrukcie rynku nie jest tym samym co ekonomia kapitalizmu. W drugiej części odwołano się do przykładów „nieortodoksyjnej” myśli po to, aby zaakcentować zbieżność dwóch procesów: rozwoju kapitalizmu i rozwoju myślenia o nim. Przykłady wykorzystane pochodzą z okresu intelektualnego rozrachunku w czasie i bezpośrednio po II wojnie światowej, kiedy ukazały się książki F.A. von Hayeka, K. Polanyi’ego i W. Euckena do dziś oferujące punkty odniesienia w debatach tych, którzy chcą zrozumieć kapitalizm.
Purpose – It is argued that a significant strand of economic thought which remains outside the mainstream has been built on the reflection on different capitalism configurations. Description – First, it is claimed that the free-market economy is not identical with the economy of capitalism since capitalism is not market itself. Next, the paper dwells on some “non-orthodox” theories while striving to show their compatibility with capitalism configurations. The examples chosen derive from wartime and postwar intellectual debates which resulted, among others, in the works of Friedrich von Hayek, Karl Polanyi and Walter Eucken, which still constitute reference points in current debates on capitalism.
Afiliacja: Uniwersytet Jagielloński
E-mail: anna.zabkowicz@uj.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7550
DOI: 10.15290/oes.2019.01.95.01
ISSN: 1506-7637
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-1977-0884
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Economic Studies, 2019, nr 1(95)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_1_2019_A_Zabkowicz_Czy_istnieje_ekonomia_kapitalizmu.pdf245,66 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.