REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7526
Tytuł: Elementy kapitału intelektualnego w raportach rocznych spółek giełdowych
Inne tytuły: Elements of intellectual capital in the annual reports of listed companies
Autorzy: Bagieńska, Anna
Burchart, Renata
Słowa kluczowe: kapitał intelektualny
raport roczny
raportowanie niefinansowe
intellectual capital
annual report
non-financial reporting
Data wydania: 2018
Data dodania: 29-sty-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 4(94) 2018, s. 27-39
Abstrakt: Cel – Ocena zakresu i stopnia dobrowolnego raportowania elementów kapitału intelektualnego w raportach rocznych największych spółek akcyjnych w Polsce. Metodologia badania – Badanie oparto na połączeniu metody analizy treści i metody analizy morfologicznej raportu rocznego, a w szczególności sprawozdania z działalności zarządu spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – indeks WIG 20. Wynik – Na podstawie analizy treści raportów rocznych spółek z indeksu WIG 20 potwierdzono założoną tezę, że pomimo braku rozwiązań legislacyjnych spółki raportują informacje o kapitale intelektualnym przedsiębiorstwa. W największym stopniu i zakresie raportowane są elementy kapitału relacyjnego oraz kapitału ludzkiego. Kapitał strukturalny natomiast dominuje wśród informacji niefinansowych podawanych przez spółki energetyczne i paliwowe. Opisowy charakter podawanych informacji potwierdza dostrzeganie istoty raportowania kapitału intelektualnego pomimo utrudnień związanych z jego identyfikacją i pomiarem. Oryginalność/wartość –Podjęta próba prezentacji kapitału intelektualnego za pomocą jego elementów jest sposobem, który może zostać zaadoptowany do opracowania standardów raportowania kapitału intelektualnego czytelnych dla potencjalnych interesariuszy.
Goal – The aim of the article is to assess the scope and degree of reporting information about intellectual capital in the annual reports of the largest companies. Research methodology – The research study comprises all the companies listed in the Warsaw Stock Exchange Index WIG 20. The research is based on the method of the analysis of the contents of activity reports of the researched companies and on the method of morphological analysis and descriptive analysis. Score – On the basis of the analysis of annual reports of 20 companies listed on the Warsaw Stock Exchange WIG-20, the following thesis was verified: despite the lack of specific solutions regarding the measurement and presentation of intellectual capital, enterprises report its elements in the annual report. The analysis of the contents of the reports shows that enterprises present a lot of information that create and develop the company's intellectual capital. The lack of the integrated report standard causes that the financial and non-financial information is presented in various ways and it appears in different elements of the report. Originality/value – On the basis of the research results, the method of intellectual capital diagnosis were proposed.
Afiliacja: Anna Bagieńska - Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Białostocka
Renata Burchart - Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
E-mail: Anna Bagieńska: a.bagienska@pb.edu.pl
Renata Burchart: rena@uwm.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7526
DOI: 10.15290/oes.2018.04.94.03
ISSN: 1506-7637
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-3053-8085
0000-0003-1382-6517
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Economic Studies, 2018, nr 4(94)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_4_2018_A_Bagienska_R_Burchart_Elementy_kapitału_intelektualnego.pdf300,84 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.