REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7436
Tytuł: Ordynacja podatkowa : dowody w postępowaniu podatkowym
Redaktor(rzy): Dowgier, Rafał
Słowa kluczowe: podatki
ordynacja podatkowa
dowody
Data wydania: 2013
Data dodania: 15-sty-2019
Wydawca: Temida 2
Konferencja: VI Konferencja Naukowa „Ordynacja podatkowa w teorii i praktyce. Dowody w postępowaniu podatkowym", Augustów, 28-29 maja 2012 r.
Abstrakt: Opracowanie niniejsze stanowi wymierny efekt spotkania, jakie już po raz szósty zostało zorganizowane przez Katedrę Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Izbę Skarbową w Białymstoku, Izbę Celną w Białymstoku oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku. Przewodnim tematem konferencji, która w dniach 28-29 maja 2012 r. odbyła się w Augustowie, była problematyka postępowania dowodowego. Hasłowe ujęcie tego tematu odpowiada tytułowi tej publikacji - „Dowody w postępowaniu podatkowym”. Opublikowane w książce opracowania cechuje szeroki aspekt problemów. Na pierwszy plan wysuwa się tematyka środków dowodowych (opinii biegłego, zeznań, wyjaśnień, dokumentów). W tym miejscu znalazło się także miejsce dla opracowania dotyczącego dokumentu, który z początkiem marca 2012 r. stał się częścią akt sprawy, to jest metryki sprawy. W dalszej kolejności, w monografii zaprezentowano rozważania dotyczące czynności dowodowych związanych z ustalaniem okoliczności faktycznych w poszczególnych postępowaniach, z uwzględnieniem ich przedmiotu oraz instancji, w której są prowadzone, a także odnoszące się do konsekwencji uchybień w tym zakresie. W obu wskazanych aspektach, Autorzy w swych wywodach nie unikają zagadnień trudnych i nawiązują do praktyki, co jest dodatkową zaletą opracowania. W konsekwencji mamy do czynienia, co do zasady, z wnikliwą analizą wybranych zagadnień związanych z szeroko pojętą tematyką dowodów w postępowaniu podatkowym.
E-mail: r.dowgier@uwb.edu.pl
Sponsorzy: Przy współpracy i wsparciu finansowym Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/7436
ISBN: 978-83-62813-30-8
Typ Dokumentu: Book
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (Temida2)
Materiały konferencyjne (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
ordynacja 2012.pdf1,93 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons