REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7432
Tytuł: Liga Kobiet w województwie białostockim – stan badań i postulaty badawcze
Inne tytuły: League of Women in the Bialystok Voivodship – research status and research postulates
Autorzy: Drozdowska, Agnieszka
Słowa kluczowe: Społeczno-Obywatelska Liga Kobiet
Liga Kobiet
Liga Kobiet Polskich
organizacja kobieca
województwo białostockie
Polska Ludowa
Social-Civic League of Women
Leagueof Women
Polish Women’s League
women’s organization
Białystok Province
People’s Republic of Poland
Data wydania: 2018
Data dodania: 14-sty-2019
Wydawca: Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych
Źródło: Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, nr 2(5), 2018, s. 112-127
Abstrakt: Liga Kobiet była najbardziej masową organizacją kobiecą w Polsce Ludowej. Mimo przemian, jakie zachodziły w działalności organizacji, zawsze realizowała wytyczne władzy komunistycznej. Organizacja zrzeszająca nawet dwa miliony kobiet, nie została dotąd dostatecznie opracowana. Dużą uwagę w przyszłych badaniach naukowych należy poświęcić działalności Ligi Kobiet w terenie, tzn. na szczeblach wojewódzkich, powiatowych czy miejskich. Poniższy artykuł prezentuje stan badań na temat Ligi Kobiet województwa białostockiego w świetle innych województw oraz kierunki i postulaty badawcze przyszłych dociekań naukowych.
The League of Women was the most mass women’s organization in People’s Republic of Poland. Despite the changes that took place in the activities of the organization, it always implemented the guidelines of the communist authorities. The organization associating up to two million women was not sufficiently researched on yet. A lot of attention in future scientific research should be devoted to the activities of the League of Women in the field, i.e. at the voivodship, poviat or city level. The article presents the state of research on the League of Womenof the Bialystok voivodshipin the light of other voivodships, as well as the directions and research postulates of future scientific inquiries.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Agnieszka Drozdowska – doktorantka, absolwentka historii UwB. W 2017 r. podjęła studia doktoranckie na Wydziale Historyczno-Socjologicznym UwB. Interesuje się historią społeczną XIX–XX w. ze szczególnym uwzględnieniem historii kobiet. Członek Stowarzyszenia Instytutu Studiów Kobiecych.
E-mail: drozdowska.agnieszka@gmail.com
Sponsorzy: Artykuł przygotowany w ramach realizacji projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki pt. Liga Kobiet w terenie. Działalność organizacji i realia jej funkcjonowania na szczeblu regionalnym i lokalnym w rzeczywistości Polski Ludowej (1945–1989), nr 2017/25/B/HS3/02015.
URI: http://hdl.handle.net/11320/7432
DOI: 10.15290/cnisk.2018.02.05.07
ISSN: 2451-3539
e-ISSN: 2543-7011
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-2713-7958
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WHS)
Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, 2018, nr 2(5)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
CNISK_2_2018_A_Drozdowska_Liga_Kobiet_w_wojewodztwie_bialostockim.pdf349,42 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons