REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7426
Tytuł: O roli kobiet w życiu publicznym XVII-wiecznej Rzeczypospolitej (w świetle korespondencji Katarzyny z Ostrogskich Zamoyskiej)
Inne tytuły: On the role of Women in the Public Life of the 17th-Century Polish- -Lithuanian Commonwealth (in the Light of Katarzyna Zamoyska Née Ostrogska’s Correspondence)
Autorzy: Kupczewska, Marta
Słowa kluczowe: Katarzyna z Ostrogskich Zamoyska
korespondencja
kobiety
działalność publiczna
XVII w.
Katarzyna Zamoyska née Ostrogska
correspondence
women
public activities
17th century
Data wydania: 2018
Data dodania: 10-sty-2019
Wydawca: Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych
Źródło: Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, nr 2(5), 2018, s. 24-51
Abstrakt: Artykuł ma na celu przybliżenie publicznych aspektów działalności Katarzyny z Ostrogskich Zamoyskiej (około 1600–1642), żony drugiego ordynata Tomasza Zamoyskiego (1594–1638), w czasach panowania Zygmunta III i Władysława IV. Niniejsze dociekania w zamierzeniu mają uzupełnić dotychczasowe nieliczne badania odnoszące się do aktywności politycznej przedstawicielek elity magnackiej pierwszej połowy XVII w. oraz odpowiedzieć na pytanie o aktualność stereotypu związanego z rzekomą obojętnością kobiet baroku na sprawy polityczne i zawężeniem ich perspektyw do życia prywatnego (rodzinnego, religijnego lub, co najwyżej, gospodarczo-administracyjnego).
The article aims to bring closer the public activities of Katarzyna Zamoyska née Ostrogska (around 1600–1642), the wife of the second ordinate Tomasz Zamoyski (1594–1638), during the reign of Zygmunt III and Władysław IV. This inquiry intends to supplement the common research, currently limited to few studies concerning political activities of female representatives of the magnate elite of the first half of the 17th century and to answer the question regarding the current stereotypical view on the alleged indifference of Baroque women to political matters and narrowing their interests only to private life (i.e. family matters, religious observances or, at most, to magnates’ estate managerial and administrative activities).
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Marta Kupczewska – magister historii, uczestniczka studiów doktoranckich na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Jej zainteresowania badawcze związane są z funkcjonowaniem elit w państwie polsko-litewskim pierwszej połowy XVII w. ze szczególnym uwzględnieniem postaci Tomasza Zamoyskiego (1594–1638). Specjalizuje się ponadto w problematyce epistolografii staropolskiej oraz komunikacji społecznej w epoce nowożytnej. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, m.in. w takich czasopismach jak: „Przegląd Historyczny”, „Białostockie Teki Historyczne” czy „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”.
E-mail: kupczewska.m@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/7426
DOI: 10.15290/cnisk.2018.02.05.02
ISSN: 2451-3539
e-ISSN: 2543-7011
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-7168-4927
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WHS)
Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, 2018, nr 2(5)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
CNISK_2_2018_M_Kupczewska_O_roli_kobiet_w_zyciu_publicznym.pdf422,58 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons