REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7425
Tytuł: Karolina Lanckorońska (1898–2002). W stu dwudziestą rocznicę urodzin
Inne tytuły: Karolina Lanckorońska (1898–2002). One Hundred And Twentieth Birth Anniversary
Autorzy: Chynczewska-Hennel, Teresa
Słowa kluczowe: Karolina Lanckorońska
Komarno
Ravensbrück
Rzym
Wspomnienia wojenne
profesor
historyk sztuki
żołnierz
edytorka
Fundacja Lanckorońskich
ofiarodawczyni
dary
Zamek Królewski w Warszawie
Wawel
Rome
War memories
professor
art historian
soldier
editor
Lanckoronski Foundation
donor
gifts
Royal Castle in Warsaw
Wawel Castle
Data wydania: 2018
Data dodania: 10-sty-2019
Wydawca: Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych
Źródło: Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, nr 2(5), 2018, s. 9-23
Konferencja: 
Abstrakt: W sierpniu 2019 r. mija 120. rocznica urodzin niezwykłej kobiety. Urodziła się w Wiedniu, jej ojcem był Karol Lanckoroński, kolekcjoner, historyk sztuki, matką zaś Małgorzata Lichnovsky. Karolina Lanckorońska była pod ogromnym wpływem swego ojca i zawsze czuła się Polką. Była historykiem sztuki i jako pierwsza kobieta w Polsce została docentem Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Podczas II wojny światowej żołnierz AK, aresztowana przez hitlerowców, skazana na śmierć, więziona w obozie w Ravensbrück. Po wojnie zamieszkała w Rzymie. Poświęciła się pracy dla kultury i nauki polskiej. Była współzałożycielką Polskiego Instytutu Historycznego w Rzymie oraz Fundacji z Brzezia Lanckorońskich. Otrzymała wiele odznaczeń polskich i zagranicznych oraz doktoraty honoris causa Uniwersytetów Jagiellońskiego i Wrocławskiego. Była autorką wielu artykułów naukowych, wspomnień, redakcji i książki Wspomnienia wojenne. Odziedziczoną po ojcu bezcenną kolekcję dzieł sztuki przekazała na Zamek Królewski w Warszawie oraz na Wawel. Była niezwykłym człowiekiem, niedościgłym wzorem szlachetnej patriotki.
In August 2019, there is the 120th birth anniversary of an extraordinary woman. She was born in Vienna, her father was Karol Lanckoroński, collector, art historian, mother Małgorzata Lichnovsky. Karolina Lanckorońska was under the influence of her father and she always felt Polish. She was an art historian and the first woman in Poland to become a lecturer (docent) at the Jan Kazimierz University in Lviv. During World War II, being a Home Army soldier, she was arrested by the Nazis, sentenced to death and imprisoned in the Ravensbrück camp. After the war, she lived in Rome. She devoted herself to work for Polish culture and science. She was a co-founder of the Polish Historical Institute in Rome and the De Brzezie Lanckoronski Foundation. She received many Polish and foreign distinctions and the doctorate honoris causa of the Jagiellonian and Wroclaw Universities. She is an author of many scientific articles, memoirs, editors and the book War Memories. She donated an invaluable collection of works of art inherited from her father to the Royal Castle in Warsaw and to the Wawel Castle. She was an extraordinary person, an unattainable role model of a noble patriot.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Teresa Chynczewska-Hennel – prof. dr hab. W 1976 r. ukończyła studia na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego uzyskała w latach 1982 i 1995 w Instytucie Historii PAN, gdzie pracowała w latach 1982–2009. Tytuł profesora nauk humanistycznych otrzymała w 2009 r. W latach 1985–1986 była Research Fellow w Instytucie Ukraińskim Uniwersytetu Harvarda w USA. W 2002 r. była profesorem zaproszonym do Akademii Kijowsko-Mohylańskiej w Kijowie na Ukrainie. Od 2008 do 2012 r. była profesorem w Katedrze Ukrainistyki Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. jest profesorem Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, a od 2010 r. kierownikiem Katedry Historii Nowożytnej. W okresie 2012–2016 była członkiem Komitetu Nauk Historycznych PAN. Jest członkiem Komisji Wschodnioeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności. Od 2012 r. jest przewodniczącą Rady Fundatorów Kasy im. Józefa Mianowskiego. Od 2017 r. jest członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest założycielem i prezesem Towarzystwa Polsko-Nepalskiego. Jej zainteresowania badawcze obejmują historię nowożytną powszechną i Rzeczypospolitej, w szczególności historię Ukrainy – Rusi oraz zagadnienia narodowościowe i religijne w I Rzeczypospolitej. W 1995 r. otrzymała nagrodę im. Władysława Konopczyńskiego, w 2007 r. medal Komisji Edukacji Narodowej, a w 2008 r. nagrodę im. Księcia Konstantego Ostrogskiego. Jest autorką około 250 pozycji w językach polskim, angielskim, ukraińskim, włoskim i innych, w tym autorką, współautorką lub redaktorem naukowym 14 książek.
E-mail: bartok2@gazeta.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7425
DOI: 10.15290/cnisk.2018.02.05.01
ISSN: 2451-3539
e-ISSN: 2543-7011
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-9847-4540
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WHS)
Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, 2018, nr 2(5)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
CNISK_2_2018_T_Chyczewska-Hennel_Karolina_Lanckoronska.pdf342,09 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons