REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7374
Tytuł: Polityka innowacyjna w procesie transformacji w Polsce: czy skuteczna?
Inne tytuły: Innovation policy in the transformation process: Was it effective?
Autorzy: Jasiński, Andrzej H.
Słowa kluczowe: innowacje
polityka innowacyjna
instrumenty polityki innowacyjnej
innovation
innovation policy
policy instruments
Data wydania: 2018
Data dodania: 8-sty-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 3(93) 2018, s. 221-239
Abstrakt: Głównym celem artykułu jest analiza publicznej polityki innowacyjnej w Polsce w ćwierćwieczu 1990-2015 wraz z próbą oceny skuteczności tej polityki. Omówione są tutaj takie zagadnienia, jak: podstawy współczesnej polityki innowacyjnej, instrumenty polityki innowacyjnej, polityka innowacyjna w Polsce w latach 1990-2015, przyczyny stagnacji innowacyjnej oraz aktualne wyzwania. Nie można, niestety, dać pozytywnej odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule.
The main aim of this paper is to analyze public innovation policy in Poland in the period from 1990 to 2015 together with an attempt to evaluate the policy effectiveness. The following issues are here presented: the fundamentals of a contemporary innovation policy, innovation policy instruments, Polish innovation policy in 1990-2015, the reasons of an innovation stagnation, and the present policy challenges. Unfortunately, we can not give a positive answer to the question posed in the title.
Afiliacja: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski
E-mail: ahj@onet.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7374
DOI: 10.15290/oes.2018.03.93.18
ISSN: 1506-7637
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-7433-8803
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Economic Studies, 2018, nr 3(93)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_3_2018_A_H_Jasinski_Polityka_innowacyjna.pdf282,96 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)