REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7364
Tytuł: Rola środków publicznych w finansowaniu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce
Inne tytuły: The role of public means in financing occupation of disabled persons in Poland
Autorzy: Kietlińska, Krystyna
Słowa kluczowe: niepełnosprawni
aktywizacja zawodowa
dochody publiczne
wydatki
bariery
incomplete
professional activation
public revenues
expenses
barriers
Data wydania: 2018
Data dodania: 7-sty-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 3(93) 2018, s. 85-100
Abstrakt: Niepełnosprawni mają swoje miejsce w społeczeństwie. Jednym ze sposobów ich aktywizacji zawodowej jest stworzenie dla nich miejsc pracy. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych jest możliwe głównie dzięki tworzeniu przedsiębiorstw społecznych. Ich działalność oferuje różne rodzaje pomocy publicznej. Ta forma pomocy nieustannie zmienia się w naszym kraju. Celem artykułu jest ocena zmian poziomu wydatków publicznych przeznaczonych na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych w Polsce i ich konsekwencje. Zakres badań obejmuje cztery lata (2013-2016).
The disabled need to have their place in the society. One of the ways of their professional activation is creating work places for them. Employment of the disabled is possible mainly thanks to the creation of social enterprises. Their activity offers different kinds of public support. This ways of support constantly changes in our country. The paper aims to assess the changes of public expenditure devoted to the professional activation of disabled people in Poland and their consequences. The scope of research concerns four years (2013-2016).
Afiliacja: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
E-mail: krystyna.kietlinska@uni.lodz.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7364
DOI: 10.15290/oes.2018.03.93.08
ISSN: 1506-7637
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-7691-9900
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Economic Studies, 2018, nr 3(93)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_3_2018_K_E_Kietlinska_Rola_srodkow_publicznych.pdf269,54 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)