REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7329
Tytuł: The Emotional Intelligence of Teacher Candidates
Inne tytuły: Inteligencja emocjonalna kandydatów na nauczycieli
Autorzy: Szorc, Katarzyna
Słowa kluczowe: emotional intelligence
teaching candidates
inteligencja emocjonalna
kandydaci na nauczycieli
Data wydania: 2018
Data dodania: 20-gru-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 17/2, 2018, s. 151-162
Abstrakt: The human ability to “cope in life” is not, as Daniel Goleman asserted at the end of the 20th century, based only on an individual’s cognitive skills. Goleman’s assertion decisively changed the way that individuals think about man’s “emotional talents,” but the reality is that emotional skills are largely congenital, even though current research demonstrates that they can be developed. Indeed, research in the social sciences has been focusing on emotional intelligence, which may be an important determinant of education quality. This article presents the results of research on the state of the emotional intelligence of students who are preparing to become teachers. This research is part of a broader project that seeks to determine the emotional factors that aid the education process.
Ludzkie umiejętności „radzenia sobie w życiu” nie opierają się tylko na umiejętnościach kognitywnych, co ogłosił pod koniec XX wieku Daniel Goleman, a co spowodowało zdecydowany zwrot w myśleniu o „wyposażeniu emocjonalnym” człowieka. Umiejętności emocjonalne są w dużej mierze wrodzone, jednak z pewnością, co potwierdzają współczesne badania, można je rozwijać. I rzeczywiście ostatnio coraz większe zainteresowanie badań w naukach społecznych koncentruje się wokół obszaru inteligencji emocjonalnej, która stanowić może ważne determinanty jakości edukacji. W artykule zostały przedstawione wyniki badań, mających na celu rozpoznanie stanu inteligencji emocjonalnej studentów przygotowujących się do pełnienia roli nauczyciela. Jest to fragment szerszego projektu badawczego, w którym poszukiwane są czynniki emocjonalne wspierające proces edukacji.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: KATARZYNA SZORC, dr, pedagog, psycholog, pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Autorka publikacji Inteligencja emocjonalna nauczycieli gimnazjów oraz wielu tekstów w monografiach zbiorowych, czasopismach naukowych. Sekretarz czasopisma „Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN” oraz sekretarz podlaskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.
URI: http://hdl.handle.net/11320/7329
DOI: 10.15290/rtk.2018.17.2.11
ISSN: 1644-8855
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-8911-6979
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WNoE)
Rocznik Teologii Katolickiej, 2018, tom XVII/2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_17_2_2018_K_Szorc_The_Emotional_Intelligence.pdf269,13 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.