REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7322
Tytuł: Uwarunkowania etnogenetyczne na przykładzie procesu chrystianizacji Bułgarów
Inne tytuły: Ethnogenesis Conditions in the Christianity Bulgarian Process
Autorzy: Mazgou, Uladzimir
Słowa kluczowe: theology
Orthodox
Church
christianity
Bulgaria
a human being
teologia
Prawosławie
Cerkiew
chrystianizacja
Bułgaria
człowiek
Data wydania: 2018
Data dodania: 20-gru-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Elpis, T. 20, 2018, s. 49-55
Abstrakt: The article above as a part of the Author’s dissertation, introducing a Lector in the very interesting period of the Bulgarian Christianity progress: the existential beginning of the First Bulgarian Empire. This period characterises Altay nation conscientiousness as a base of the perception of Truth. Those citizens did not have to obey the Christians rules, so their progress of integrity with other Balkan peoples and in consequence of their Christian life dimension could be finished even after the 1018, year of the Empire fail. So we can notice, that one of the most important country in the Orthodox world, constructed on the Altay base started in contraction between two traditions: saint Fathers’ from Greece and of the Rome catholic one (contacts with the Pope Nicolas the First).
Przedstawiony artykuł stanowiący część rozprawy dysertacyjnej porusza szczegółowe, acz bardzo istotne dla prezentacji procesu chrystianizacyjnego Bułgarii zagadnienie: świadomości narodowej jako fundamentu percepcji chrześcijaństwa. Autor wskazuje, iż mieszkańcy Pierwszego Carstwa nie byli Słowianami, sugeruje też, iż proces slawizacji mógł się zakończyć nawet po roku 1018. Przeto początki chrześcijańskiego wymiaru życia jednego z najważniejszych w swojej epoce państw Ortodoksji to de facto proces zderzenia mentalności ałtajskiej z tradycją świętych Cyryla i Metodego oraz kontaktami z papieżem Mikołajem I.
Afiliacja: Chrześcijańska Akademia Teologiczna
E-mail: kirillmefody.volk@mail.ru
URI: http://hdl.handle.net/11320/7322
DOI: 10.15290/elpis.2018.20.05
ISSN: 1508-7719
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Elpis, 2018, T. 20

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.