REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7322
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorMazgou, Uladzimir-
dc.date.accessioned2018-12-20T10:41:56Z-
dc.date.available2018-12-20T10:41:56Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationElpis, T. 20, 2018, s. 49-55pl
dc.identifier.issn1508-7719-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/7322-
dc.description.abstractThe article above as a part of the Author’s dissertation, introducing a Lector in the very interesting period of the Bulgarian Christianity progress: the existential beginning of the First Bulgarian Empire. This period characterises Altay nation conscientiousness as a base of the perception of Truth. Those citizens did not have to obey the Christians rules, so their progress of integrity with other Balkan peoples and in consequence of their Christian life dimension could be finished even after the 1018, year of the Empire fail. So we can notice, that one of the most important country in the Orthodox world, constructed on the Altay base started in contraction between two traditions: saint Fathers’ from Greece and of the Rome catholic one (contacts with the Pope Nicolas the First).pl
dc.description.abstractPrzedstawiony artykuł stanowiący część rozprawy dysertacyjnej porusza szczegółowe, acz bardzo istotne dla prezentacji procesu chrystianizacyjnego Bułgarii zagadnienie: świadomości narodowej jako fundamentu percepcji chrześcijaństwa. Autor wskazuje, iż mieszkańcy Pierwszego Carstwa nie byli Słowianami, sugeruje też, iż proces slawizacji mógł się zakończyć nawet po roku 1018. Przeto początki chrześcijańskiego wymiaru życia jednego z najważniejszych w swojej epoce państw Ortodoksji to de facto proces zderzenia mentalności ałtajskiej z tradycją świętych Cyryla i Metodego oraz kontaktami z papieżem Mikołajem I.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjecttheologypl
dc.subjectOrthodoxpl
dc.subjectChurchpl
dc.subjectchristianitypl
dc.subjectBulgariapl
dc.subjecta human beingpl
dc.subjectteologiapl
dc.subjectPrawosławiepl
dc.subjectCerkiewpl
dc.subjectchrystianizacjapl
dc.subjectBułgariapl
dc.subjectczłowiekpl
dc.titleUwarunkowania etnogenetyczne na przykładzie procesu chrystianizacji Bułgarówpl
dc.title.alternativeEthnogenesis Conditions in the Christianity Bulgarian Processpl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/elpis.2018.20.05-
dc.description.Emailkirillmefody.volk@mail.rupl
dc.description.AffiliationChrześcijańska Akademia Teologicznapl
dc.description.referencesZachariasz Scholastyk, Kronika [wersja internetowa], http://www.vostlit.info/ (1. III. 2016).pl
dc.description.referencesBedouelle G. OP, Kościół w dziejach, przekł. Aldona Fabiś, Poznań 1994;pl
dc.description.referencesDybo A. B., Chronołogia tiurskich jazykow i lingwisticzeskije kontakty rannych tiurkow, Moskwa 2004;pl
dc.description.referencesKosman M., Od chrztu do chrystianizacji. Polska, Ruś, Litwa, Warszawa 1992;pl
dc.description.referencesMirczew K., Istoriczeska gramatika na bułgarski jezik, 1955;pl
dc.description.referencesPritsak O., The Hunnic Language of the Attila Clan, Harvard Ukrainian Studies, 1982pl
dc.description.referencesSieriebriennikow B. A., Proischożdienije czuwasz po dannym języka [w:] Praca zbiorowa, O proischożdienii czuwaszkogo naroda, Czeboksary 1957;pl
dc.description.referencesSinor D., The Hun period [w:] Tenże, The Cambridge History of earliy inner Asia, Cambridge 1990;pl
dc.description.referencesSulimowski T, Sarmaci, Warszawa 1979;pl
dc.description.referencesM., Chrystianizm,[w:] Encyklopedia Kościelna księdza biskupa Nowodworskiego, t. III, Warszawa 1874, s. 336-339.pl
dc.description.referencesNiewęgłowski W. A. ks., Kulturowe korzenie Europy, [w:] Chrześcijańska Europa, praca zbiorowa pod redakcja naukową ks. prof. S. Urbańskiego, Warszawa 2003;pl
dc.description.volume20-
dc.description.firstpage49pl
dc.description.lastpage55pl
dc.identifier.citation2Elpispl
Występuje w kolekcji(ach):Elpis, 2018, T. 20

Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.