REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7318
Tytuł: Działalność szkoły brackiej w Mińsku od II połowy XVI wieku do XVIII wieku
Inne tytuły: Activities of brotherhood’s school in Minsk in the second half of 16th century to 18th century
Autorzy: Mironowicz, Marcin
Słowa kluczowe: Orthodox church
orthodox brotherhoods
brotherhood’s school
Minsk
Kościół prawosławny
bractwa cerkiewne
szkoła bracka
Mińsk
Data wydania: 2018
Data dodania: 20-gru-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Elpis, T. 20, 2018, s. 79-84
Abstrakt: Article describes history of brotherhood’s school in Minsk in 16th-18th century, from beginnings of school located in castle’s church of the Most Holy Virgin Marry to situated in monastery of saints Peter and Paul. Together with activities of brotherhood’s school, was described activity of church’s brotherhood in wider range – struggle for preservation of identity against increasingly in force Union.
Artykuł omawia historię szkoły brackiej w Mińsku w XVI-XVIII w. od jej kolebki przy cerkwi zamkowej NMP do usytuowanej przy monasterze św. św. Piotra i Pawła. Na tle działalności szkoły brackiej poruszona została działalność bractwa cerkiewnego w szerszym aspekcie – walki o zachowanie tożsamości w obliczu wrastającej w siłę unii.
Afiliacja: Wydział Historyczno-Socjologiczny, Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: marcin.mironowicz5@gmail.com
Sponsorzy: Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2015-2018 jako projekt badawczy w ramach programu pod nazwą „Diamentowy Grant”.
URI: http://hdl.handle.net/11320/7318
DOI: 10.15290/elpis.2018.20.09
ISSN: 1508-7719
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WHiSM)
Elpis, 2018, T. 20

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.