REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7318
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorMironowicz, Marcin-
dc.date.accessioned2018-12-20T10:38:38Z-
dc.date.available2018-12-20T10:38:38Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationElpis, T. 20, 2018, s. 79-84pl
dc.identifier.issn1508-7719-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/7318-
dc.description.abstractArticle describes history of brotherhood’s school in Minsk in 16th-18th century, from beginnings of school located in castle’s church of the Most Holy Virgin Marry to situated in monastery of saints Peter and Paul. Together with activities of brotherhood’s school, was described activity of church’s brotherhood in wider range – struggle for preservation of identity against increasingly in force Union.pl
dc.description.abstractArtykuł omawia historię szkoły brackiej w Mińsku w XVI-XVIII w. od jej kolebki przy cerkwi zamkowej NMP do usytuowanej przy monasterze św. św. Piotra i Pawła. Na tle działalności szkoły brackiej poruszona została działalność bractwa cerkiewnego w szerszym aspekcie – walki o zachowanie tożsamości w obliczu wrastającej w siłę unii.pl
dc.description.sponsorshipPraca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2015-2018 jako projekt badawczy w ramach programu pod nazwą „Diamentowy Grant”.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectOrthodox churchpl
dc.subjectorthodox brotherhoodspl
dc.subjectbrotherhood’s schoolpl
dc.subjectMinskpl
dc.subjectKościół prawosławnypl
dc.subjectbractwa cerkiewnepl
dc.subjectszkoła brackapl
dc.subjectMińskpl
dc.titleDziałalność szkoły brackiej w Mińsku od II połowy XVI wieku do XVIII wiekupl
dc.title.alternativeActivities of brotherhood’s school in Minsk in the second half of 16th century to 18th centurypl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/elpis.2018.20.09-
dc.description.Emailmarcin.mironowicz5@gmail.compl
dc.description.AffiliationWydział Historyczno-Socjologiczny, Uniwersytet w Białymstokupl
dc.description.referencesLietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 610, nr 3, 369, k. 1, k 3-3v; f. 610, nr 3, 369, k. 2.pl
dc.description.referencesАкты издаваемые Виленской археографической комиссией для разбора древних актов, т. XI, Вильна 1880.pl
dc.description.referencesАкты относящиеся к истории Западной России, т. IV, Санкт Петербург 1851.pl
dc.description.referencesАрхеографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси / Изд. при Управлении Виленского учебного округа, т. XI, Вильна 1890.pl
dc.description.referencesСобрание древних грамот и актов городов Минской губернии православных монастырей, церквей и по разным предметам, Минск 1848.pl
dc.description.referencesЧтения в историческом обществе Нестора летописца, кн. IX, отд. III, Киев 1895.pl
dc.description.referencesБаравой Р. В., Агляд гісторыі мінскага свята-петра-паўлаўскага сабора і манастыра ( XVII – пачатак XX стст.), [в:] Верныя веры бацькоў, Мінск 2013.pl
dc.description.referencesБаравой Р. В., Менскія церквы, [в:] Вялікае княства Літоўскае. Энціклапедыя, Т. 2, Мінск 2006.pl
dc.description.referencesМещеряков В.П., Братские школы Белорссии (XVI – первая половина XVII в.), Минск 1977.pl
dc.description.referencesМікульскі Ю. М., Гісторыя іконы Божай Маці Менскай (да XVIII ст.), „Беларуская даўніна”, Мінск 2014.pl
dc.description.referencesПапков А., Очерк истории западно-русских православных братств, Свято-Троицкая Сергиева лавра 1900.pl
dc.description.referencesСарока Ф. А., Пра рэставрацыю насценных роспісаў, [в:] Верныя веры бацькоў, Мінск 2013.pl
dc.description.referencesХарламповичъ К., Западнорусскія православныя школы XVI и начала XVII века, Казанъ 1898.pl
dc.description.referencesЧистович И., Очерк Истории Западно- Русской Церкви, Санкт Петербург 1882.pl
dc.description.volume20-
dc.description.firstpage79pl
dc.description.lastpage84pl
dc.identifier.citation2Elpispl
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WHiSM)
Elpis, 2018, T. 20

Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.