REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7317
Tytuł: The Aging Human Body as a Biological or Sociocultural Reality: A Study Based on the Writings of Select Christian Philosophers and Research on the Elderly
Inne tytuły: (Starzejące się) ciało człowieka – rzeczywistość biologiczna czy społeczno-kulturowa? Na podstawie pism wybranych filozofów chrześcijańskich i badań wśród osób starszych
Autorzy: Kramkowska, Emilia
Słowa kluczowe: the human body
the aging human body
elderly
Christian philosophy
ciało człowieka
starzejące się ciało człowieka
ludzie starzy
filozofia chrześcijańska
Data wydania: 2018
Data dodania: 20-gru-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 17/2, 2018, s. 137-149
Abstrakt: Because the topic is complex, the representatives of various scientific disciples have taken up the question of the corporeality of the human person. For example, biological and medical science researchers analyze the human body as a biological phenomenon, while those in the humanities, philosophy, or the social sciences consider the socio-cultural dimensions of corporeality. This article takes the latter approach both by considering the thoughts of select Christian philosophers and analyzing results obtained from a study carried out among people aged 60 years and older in order to answer the following questions: Do the elderly perceive the human body as a biological or as a sociocultural reality? How does this same population understand the aging body? According to the results of this study, seniors perceive the human body at any age primarily as a biological reality. The way that the study participants experience the drama of aging, as St. Augustine calls it in his writings, could have influenced why they rarely consider the sociocultural dimension of aging.
Cielesność człowieka to zagadnienie podejmowane współcześnie przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Wynika to przede wszystkim z ogromnej złożoności tematu. Stąd też, reprezentanci nauk biologicznych czy medycznych analizują ciało człowieka, jako zjawisko biologiczne. Z kolei osoby z obszaru nauk humanistycznych, filozoficznych czy społecznych zajmują się zwykle społeczno-kulturowym wymiarem cielesności. Prezentowany artykuł został napisany w duchu drugiego z podejść. Autorka pracy, odwołując się do myśli wybranych przedstawicieli filozofii chrześcijańskiej, analizuje wyniki badań przeprowadzonych wśród osób w wieku 60 lat i więcej, poszukując odpowiedzi na pytanie: czym dla osób starszych jest ciało człowieka - rzeczywistością biologiczną czy społeczno-kulturową? Czym jest dla badanych starzejące się ciało? Prowadzone analizy wiodą do wniosku, że badani seniorzy odbierają ciało człowieka przede wszystkim jako rzeczywistość biologiczną. I nieważne, czy pytano ich o ciało człowieka w ogóle, czy o ciało starzejące się. Można przypuszczać, że doświadczanie przez ankietowanych dramatu starzenia się ciała - o czym pisał św. Augustyn, mogło mieć wpływ na rzadsze zwracanie przez nich uwagi na społeczno-kulturowy wymiar cielesności.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: EMILIA KRAMKOWSKA, dr, socjolog, adiunkt w Zakładzie Socjologii Edukacji i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu w Białymstoku, członek zespołu badawczego w projektach międzynarodowych dotyczących problematyki przemocy wobec starszych kobiet oraz krajowych, podejmujących tematykę gerontologiczną; autorka i współautorka ponad 40 publikacji (artykułów, raportów monografii) z zakresu problematyki socjologicznej i gerontologicznej; zainteresowania naukowe: socjologia starości, gerontologia społeczna, socjologia ciała.
URI: http://hdl.handle.net/11320/7317
DOI: 10.15290/rtk.2018.17.2.10
ISSN: 1644-8855
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-6420-7014
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (ISoc)
Rocznik Teologii Katolickiej, 2018, tom XVII/2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_17_2_2018_E_Kramkowska_The_Aging_Human_Body.pdf328,29 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.