REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7317
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorKramkowska, Emilia-
dc.date.accessioned2018-12-20T10:38:33Z-
dc.date.available2018-12-20T10:38:33Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationRocznik Teologii Katolickiej, T. 17/2, 2018, s. 137-149pl
dc.identifier.issn1644-8855-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/7317-
dc.description.abstractBecause the topic is complex, the representatives of various scientific disciples have taken up the question of the corporeality of the human person. For example, biological and medical science researchers analyze the human body as a biological phenomenon, while those in the humanities, philosophy, or the social sciences consider the socio-cultural dimensions of corporeality. This article takes the latter approach both by considering the thoughts of select Christian philosophers and analyzing results obtained from a study carried out among people aged 60 years and older in order to answer the following questions: Do the elderly perceive the human body as a biological or as a sociocultural reality? How does this same population understand the aging body? According to the results of this study, seniors perceive the human body at any age primarily as a biological reality. The way that the study participants experience the drama of aging, as St. Augustine calls it in his writings, could have influenced why they rarely consider the sociocultural dimension of aging.pl
dc.description.abstractCielesność człowieka to zagadnienie podejmowane współcześnie przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Wynika to przede wszystkim z ogromnej złożoności tematu. Stąd też, reprezentanci nauk biologicznych czy medycznych analizują ciało człowieka, jako zjawisko biologiczne. Z kolei osoby z obszaru nauk humanistycznych, filozoficznych czy społecznych zajmują się zwykle społeczno-kulturowym wymiarem cielesności. Prezentowany artykuł został napisany w duchu drugiego z podejść. Autorka pracy, odwołując się do myśli wybranych przedstawicieli filozofii chrześcijańskiej, analizuje wyniki badań przeprowadzonych wśród osób w wieku 60 lat i więcej, poszukując odpowiedzi na pytanie: czym dla osób starszych jest ciało człowieka - rzeczywistością biologiczną czy społeczno-kulturową? Czym jest dla badanych starzejące się ciało? Prowadzone analizy wiodą do wniosku, że badani seniorzy odbierają ciało człowieka przede wszystkim jako rzeczywistość biologiczną. I nieważne, czy pytano ich o ciało człowieka w ogóle, czy o ciało starzejące się. Można przypuszczać, że doświadczanie przez ankietowanych dramatu starzenia się ciała - o czym pisał św. Augustyn, mogło mieć wpływ na rzadsze zwracanie przez nich uwagi na społeczno-kulturowy wymiar cielesności.pl
dc.language.isoenpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectthe human bodypl
dc.subjectthe aging human bodypl
dc.subjectelderlypl
dc.subjectChristian philosophypl
dc.subjectciało człowiekapl
dc.subjectstarzejące się ciało człowiekapl
dc.subjectludzie starzypl
dc.subjectfilozofia chrześcijańskapl
dc.titleThe Aging Human Body as a Biological or Sociocultural Reality: A Study Based on the Writings of Select Christian Philosophers and Research on the Elderlypl
dc.title.alternative(Starzejące się) ciało człowieka – rzeczywistość biologiczna czy społeczno-kulturowa? Na podstawie pism wybranych filozofów chrześcijańskich i badań wśród osób starszychpl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/rtk.2018.17.2.10-
dc.description.BiographicalnoteEMILIA KRAMKOWSKA, dr, socjolog, adiunkt w Zakładzie Socjologii Edukacji i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu w Białymstoku, członek zespołu badawczego w projektach międzynarodowych dotyczących problematyki przemocy wobec starszych kobiet oraz krajowych, podejmujących tematykę gerontologiczną; autorka i współautorka ponad 40 publikacji (artykułów, raportów monografii) z zakresu problematyki socjologicznej i gerontologicznej; zainteresowania naukowe: socjologia starości, gerontologia społeczna, socjologia ciała.pl
dc.description.AffiliationUniwersytet w Białymstokupl
dc.description.referencesArcimowicz K., Męskie ciało w kulturze współczesnej. in E. Banaszak, P. Czajkowski (ed.), Corpus delicti rozkoszne ciało. Szkice nie tylko z socjologii ciała, Warsaw: Wydawnictwo Difin, 2010, pgs. 122-144.pl
dc.description.referencesBourdieu P., Masculine Domination, (trans.) R. Nice, Stanford: Stanford University Press, 2001.pl
dc.description.referencesJohn Paul II, Evangelium Vitae, Rome, 1995.pl
dc.description.referencesJohn Paul II, The Redemption of the Body and Saramentality of Marriage: Theology of the Body, From the Weekly Audiences of His Holiness, September 5, 1979-November 28, 1984. Available at: https://stmarys-waco.org/documents/2016/9/theology_of_the_body.pdf (Accessed: 05.04.2018).pl
dc.description.referencesKowalczyk S., Z nauczania społeczno-teologicznego Papieża Jana Pawła II, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2004.pl
dc.description.referencesKowalczyk S., Człowiek i Bóg w nauce św. Augustyna, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.pl
dc.description.referencesKowalczyk S., Ciało człowieka w refleksji filozoficznej, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009.pl
dc.description.referencesKumaniecka-Wiśniewska A., Kim jestem? Tożsamość kobiet upośledzonych umysłowo, Warsaw: Wydawnictwo Akademickie “Żak,” 2006.pl
dc.description.referencesMajka-Rostek D., Ekstremalne modyfikacje ciała, in E. Banaszak, P. Czajkowski (ed.), Corpus delicti rozkoszne ciało. Szkice nie tylko z socjologii ciała, Warsaw: Wydawnictwo Difin, 2010, pgs. 105-121.pl
dc.description.referencesSzczepański M., Gawron G., Ślęzak-Tazbir W. (2008), Renta urody i tunika Nesspsa. Ciało w społecznej percepcji, in Ciało spieniężone? Szkice antropologiczne i socjologiczne, M. S. Szczepański, B. Pawlica, A. Śliz, A. Zarębska-Mazan (ed.), Śląskie Wydawnictwa Naukowe, Tychy-Opole, pgs. 55-74.pl
dc.description.referencesSzymczyk J., Elementy socjologii ciała, in M. Skrzypek (red.), Socjologia medycyny w multi-dyscyplinarnych badaniach humanizujących biomedycynę, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, pg. 197-222.pl
dc.description.referencesSt. Augustine, “O naturze dobra.” In Św. Augustyn, Dialogi i pisma filozoficzne. Vol. IV, (Trans) M. Maykowska, Warsaw: Instytut Wydawniczy PAX, 1954, pgs. 169-187.pl
dc.description.referencesSt. Thomas Aquinas, Treatise on Man, James F. Anderson (ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall Inc, 1962, pg. 7.pl
dc.description.volume17/2
dc.description.firstpage137pl
dc.description.lastpage149pl
dc.identifier.citation2Rocznik Teologii Katolickiejpl
dc.identifier.orcid0000-0002-6420-7014-
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (ISoc)
Rocznik Teologii Katolickiej, 2018, tom XVII/2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_17_2_2018_E_Kramkowska_The_Aging_Human_Body.pdf328,29 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.