REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7300
Tytuł: Social Insurance for Religious and Clergy in Polish Legislation
Inne tytuły: Ubezpieczenia społeczne duchownych w ustawodawstwie polskim
Autorzy: Sierocka, Iwona
Słowa kluczowe: religious
clergy
social insurance
insurance premium
duchowny
ubezpieczenia społeczne
składka na ubezpieczenia
Data wydania: 2018
Data dodania: 20-gru-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 17/2, 2018, s. 115-124
Abstrakt: This article considers issues pertaining to social insurance for clergy and religious in Poland. More specifically, this article discusses regulations concerning when clergy and religious must enroll in mandatory and/or voluntary retirement, disability, and accident insurance as well as the consequences of not paying the premium when and in the amount it is due. This study also presents the consequences of having more than one insurance title. In practice, these issues raise the most doubts.
Przedmiotem rozważań są kwestie dotyczące podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby duchowne. Omówiono sytuacje, w których duchowni są objęci tymi ubezpieczeniami w sposób obowiązkowy. Dotyczy to ubezpieczeń emerytalnego, rentowych oraz wypadkowego. Analizie poddano także przepisy regulujące dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, zwracając w szczególności uwagę na konsekwencje wiążące się z nieopłaceniem należnej składki. W opracowaniu przedstawiono także konsekwencje wynikające ze zbiegu tytułów ubezpieczeniowych. W praktyce kwestie te budzą najwięcej wątpliwości.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: IWONA SIEROCKA, dr hab., wykładowca Wydziału Prawa UwB, autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W swoich zainteresowaniach naukowych koncentruje się wokół zagadnień związanych ze zbiorowym prawem pracy, systemem ubezpieczeń społecznych oraz trzecim filarem zabezpieczenia emerytalnego.
URI: http://hdl.handle.net/11320/7300
DOI: 10.15290/rtk.2018.17.2.08
ISSN: 1644-8855
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-1659-1717
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Rocznik Teologii Katolickiej, 2018, tom XVII/2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_17_2_2018_I_Sierocka_Social_Insurance.pdf232,44 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.