REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7300
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorSierocka, Iwona-
dc.date.accessioned2018-12-20T09:25:33Z-
dc.date.available2018-12-20T09:25:33Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationRocznik Teologii Katolickiej, T. 17/2, 2018, s. 115-124pl
dc.identifier.issn1644-8855-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/7300-
dc.description.abstractThis article considers issues pertaining to social insurance for clergy and religious in Poland. More specifically, this article discusses regulations concerning when clergy and religious must enroll in mandatory and/or voluntary retirement, disability, and accident insurance as well as the consequences of not paying the premium when and in the amount it is due. This study also presents the consequences of having more than one insurance title. In practice, these issues raise the most doubts.pl
dc.description.abstractPrzedmiotem rozważań są kwestie dotyczące podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby duchowne. Omówiono sytuacje, w których duchowni są objęci tymi ubezpieczeniami w sposób obowiązkowy. Dotyczy to ubezpieczeń emerytalnego, rentowych oraz wypadkowego. Analizie poddano także przepisy regulujące dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, zwracając w szczególności uwagę na konsekwencje wiążące się z nieopłaceniem należnej składki. W opracowaniu przedstawiono także konsekwencje wynikające ze zbiegu tytułów ubezpieczeniowych. W praktyce kwestie te budzą najwięcej wątpliwości.pl
dc.language.isoenpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectreligiouspl
dc.subjectclergypl
dc.subjectsocial insurancepl
dc.subjectinsurance premiumpl
dc.subjectduchownypl
dc.subjectubezpieczenia społecznepl
dc.subjectskładka na ubezpieczeniapl
dc.titleSocial Insurance for Religious and Clergy in Polish Legislationpl
dc.title.alternativeUbezpieczenia społeczne duchownych w ustawodawstwie polskimpl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/rtk.2018.17.2.08-
dc.description.BiographicalnoteIWONA SIEROCKA, dr hab., wykładowca Wydziału Prawa UwB, autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W swoich zainteresowaniach naukowych koncentruje się wokół zagadnień związanych ze zbiorowym prawem pracy, systemem ubezpieczeń społecznych oraz trzecim filarem zabezpieczenia emerytalnego.pl
dc.description.AffiliationUniwersytet w Białymstokupl
dc.description.referencesBińczycka-Majewska T., Zbieg tytułów ubezpieczenia emerytalnego i rentowego w nowym systemie ubezpieczeń społecznych, “Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2000, no. 12.pl
dc.description.referencesPędzierski A., Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne, “Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1999, no. 9.pl
dc.description.referencesPędzierski A., Zmiany przepisów z zakresu podlegania ubezpieczeniom społecznym i składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, “Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2000, no. 1.pl
dc.description.referencesSobczak W., Ubezpieczenie społeczne na wniosek zainteresowanego, “Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych” 1999, no. 3pl
dc.description.volume17/2
dc.description.firstpage115pl
dc.description.lastpage124pl
dc.identifier.citation2Rocznik Teologii Katolickiejpl
dc.identifier.orcid0000-0003-1659-1717-
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Rocznik Teologii Katolickiej, 2018, tom XVII/2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_17_2_2018_I_Sierocka_Social_Insurance.pdf232,44 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.