REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7299
Tytuł: Educational Possibilities in Contemporary Schools
Inne tytuły: Możliwości wychowawcze współczesnej szkoły
Autorzy: Zając, Marian
Słowa kluczowe: education
upbringing
school
religious education
edukacja
wychowanie
szkoła
nauczanie religii
Data wydania: 2018
Data dodania: 20-gru-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 17/2, 2018, s. 101-114
Abstrakt: This article aims to show how a school’s educational potential has an effect on the formation of students who will be able to function well in the different areas of a knowledge-based society and maintain good relationships with other people. To this end, this article demonstrates how a school that uses its human and organizational capital should provide students with educational experiences that will prepare them for the most urgent challenges of adult life in a knowledge-based society. This article concludes by showing how teaching religion can benefit education and discussing how schools can utilize their spiritual potential.
Podstawowym celem artykułu jest ukazanie, w jaki sposób potencjał wychowawczy szkoły może wpłynąć na ukształtowanie ucznia, który będzie się sprawnie poruszał w przestrzeniach społeczeństwa opartego na wiedzy, zachowując poprawne relacje z innymi ludźmi. Podjęta będzie próba wskazania, jak szkoła wykorzystując swój kapitał ludzki oraz organizacyjny powinna uczynić edukacyjne doświadczenia uczniów koherentnymi z najpilniejszymi wyzwaniami dorosłego życia w społeczeństwie opartym na wiedzy. Artykuł zakończą wskazania, jak dziełu wychowania może przysłużyć się nauczanie religii. Postulaty końcowe będą dotyczyć wykorzystania potencjału duchowego w edukacji szkolnej.
Afiliacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Nota biograficzna: MARIAN ZAJĄC, ks. prof. zw. dr hab. nauk teologicznych, kapłan diecezji tarnowskiej, prodziekan Wydziału Teologii KUL, pracownik Katedry Katechetyki Integralnej Wydziału Teologii KUL, konsultor Komisji Wychowania Katolickiego KEP, rzeczoznawca ds. oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych przy Komisji Wychowania Katolickiego KEP, członek Stowarzyszenia Katechetyków Polskich, redaktor naczelny ogólnopolskiej serii podręczników do nauczania religii „Z Bogiem na ludzkich drogach”.
URI: http://hdl.handle.net/11320/7299
DOI: 10.15290/rtk.2018.17.2.07
ISSN: 1644-8855
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-2940-5154
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2018, tom XVII/2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_17_2_2018_M_Zajac_Educational_Possibilities.pdf252,68 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.