REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7299
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorZając, Marian-
dc.date.accessioned2018-12-20T09:12:59Z-
dc.date.available2018-12-20T09:12:59Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationRocznik Teologii Katolickiej, T. 17/2, 2018, s. 101-114pl
dc.identifier.issn1644-8855-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/7299-
dc.description.abstractThis article aims to show how a school’s educational potential has an effect on the formation of students who will be able to function well in the different areas of a knowledge-based society and maintain good relationships with other people. To this end, this article demonstrates how a school that uses its human and organizational capital should provide students with educational experiences that will prepare them for the most urgent challenges of adult life in a knowledge-based society. This article concludes by showing how teaching religion can benefit education and discussing how schools can utilize their spiritual potential.pl
dc.description.abstractPodstawowym celem artykułu jest ukazanie, w jaki sposób potencjał wychowawczy szkoły może wpłynąć na ukształtowanie ucznia, który będzie się sprawnie poruszał w przestrzeniach społeczeństwa opartego na wiedzy, zachowując poprawne relacje z innymi ludźmi. Podjęta będzie próba wskazania, jak szkoła wykorzystując swój kapitał ludzki oraz organizacyjny powinna uczynić edukacyjne doświadczenia uczniów koherentnymi z najpilniejszymi wyzwaniami dorosłego życia w społeczeństwie opartym na wiedzy. Artykuł zakończą wskazania, jak dziełu wychowania może przysłużyć się nauczanie religii. Postulaty końcowe będą dotyczyć wykorzystania potencjału duchowego w edukacji szkolnej.pl
dc.language.isoenpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjecteducationpl
dc.subjectupbringingpl
dc.subjectschoolpl
dc.subjectreligious educationpl
dc.subjectedukacjapl
dc.subjectwychowaniepl
dc.subjectszkołapl
dc.subjectnauczanie religiipl
dc.titleEducational Possibilities in Contemporary Schoolspl
dc.title.alternativeMożliwości wychowawcze współczesnej szkołypl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/rtk.2018.17.2.07-
dc.description.BiographicalnoteMARIAN ZAJĄC, ks. prof. zw. dr hab. nauk teologicznych, kapłan diecezji tarnowskiej, prodziekan Wydziału Teologii KUL, pracownik Katedry Katechetyki Integralnej Wydziału Teologii KUL, konsultor Komisji Wychowania Katolickiego KEP, rzeczoznawca ds. oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych przy Komisji Wychowania Katolickiego KEP, członek Stowarzyszenia Katechetyków Polskich, redaktor naczelny ogólnopolskiej serii podręczników do nauczania religii „Z Bogiem na ludzkich drogach”.pl
dc.description.AffiliationKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIpl
dc.description.referencesBakiera L., Harwas-Napierała B., Wzory osobowe w rozwoju człowieka, Poznan 2017.pl
dc.description.referencesBokajło W., Wiktorska-Święcicka A., Edukacja w Polsce wobec wyzwań konkurencyjności Unii Europejskiej, Wroclaw 2008.pl
dc.description.referencesBrzozowska B., Zawieranie kontraktów z uczniami, http://edurada.pl/artykuly/zawieranie-kontraktow-z-uczniami/ (Accessed 01.15.2018).pl
dc.description.referencesChałupniak R., Michalewski T., Smak E., (eds.), Wychowanie w szkole od bezradności ku możliwościom, Opole 2014.pl
dc.description.referencesDudzikowa M., Czerepaniak-Walczak M., (eds.), Wychowanie. Pojęcia – procesy – konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie, Vol. 1, Gdansk 2007.pl
dc.description.referencesDulles A., The Splendor of Faith: The Theological Vision of Pope John Paul II, The Crossroad Publishing Company, 2003.pl
dc.description.referencesFrancis. Apostolic Letter: Misericordia et Miseria, Vatican City, 2016. https://w2.vatican.va/content/francesco/en/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20161120_misericordia-et-misera.html (Accessed: 05.04.2018).pl
dc.description.referencesHernik K., Malinowska K., Jak skutecznie współpracować i komunikować się z rodzicami i społecznością lokalną, Warsaw 2015.pl
dc.description.referencesHolona E., Nycz E., (eds.), Edukacja w procesie przemian cywilizacyjnych i kulturowych. Part 3, Opole 1995.pl
dc.description.referencesKobyłecka E., Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych, Cracow 2005.pl
dc.description.referencesKwiatkowski S.M., Michalak J.M., Nowosad J., (eds.), Przywództwo edukacyjne w szkole i jej otoczeniu, Warsaw 2011.pl
dc.description.referencesLemańska-Lewandowska E., Nauczyciele a dyscyplina w klasie szkolnej, Bydgoszcz 2013.pl
dc.description.referencesŁażewska D., (ed.), Autorytet w wychowaniu i edukacji, Jozefow 2013.pl
dc.description.referencesŁuszczyńska M., Umowa społeczna jako fundament życia zbiorowego, “Studia Iuridica Lublinensia” 12(2014), pgs. 43-54.pl
dc.description.referencesMazurkiewicz G., Edukacja i przywództwo. Modele mentalne jako bariery rozwoju, Cracow 2012.pl
dc.description.referencesMąkosa P., Największa jest miłość. Ewangelizacyjny katechizm młodych, Tarnow 2015.pl
dc.description.referencesNalaskowski A., Szkoła jako dobro kultury wobec mechanizmów edukacji, “Paedagogia Christiana” 1(1997), pgs. 62-71.pl
dc.description.referencesNowak M., Czy szkoła ma przekazywać wiedzę, czy też wychowywać? “Paedagogia Christiana” 29(2012), no 1.pl
dc.description.referencesPotocki A., Wychowanie religijne w polskich przemianach, Warsaw 2017.pl
dc.description.referencesRatzinger J., God and the World. Trans. Henry Taylor, Ignatius Press, 2013.pl
dc.description.referencesRutkowska E., Mediacje i inne sposoby rozwiazywania konfliktów w gimnazjum, Warsaw 2015.pl
dc.description.referencesSobala-Zbroszczyk A., Szkoła jako środowisko wychowawcze, “Nowa szkoła” 5(1999), pgs. 5-12.pl
dc.description.referencesStruzik Z., Program wychowawczy oparty na wartościach, Warsaw 2007.pl
dc.description.referencesSzulakiewicz W., Świat idei edukacyjnych, Torun 2008.pl
dc.description.referencesSzymański M.S., O metodzie projektów, Warsaw 2000.pl
dc.description.referencesŚliwerski B., Program wychowawcy szkoły, Warsaw 2001.pl
dc.description.referencesZając W., Idea Królestwa Bożego w nauczaniu katechetycznym. In Scripturae Lumen. Ewangelia o Królestwie, ed. A. Paciorek, Lublin 2009, pgs. 427-438.pl
dc.description.referencesZiółkowski P., Samorząd uczniowski: idee, uwarunkowania i doświadczenia, Bydgoszcz 2014.pl
dc.description.referencesOlczak A., Umowa społeczna z dzieckiem jako strategia pracy otwierającej na społeczeństwo, http://www.ipp.uz.zgora.pl/~aolczak/teksty/21.pdf (Accessed: 01.22.2018).pl
dc.description.volume17/2-
dc.description.firstpage101pl
dc.description.lastpage114pl
dc.identifier.citation2Rocznik Teologii Katolickiejpl
dc.identifier.orcid0000-0002-2940-5154-
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2018, tom XVII/2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_17_2_2018_M_Zajac_Educational_Possibilities.pdf252,68 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.