REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7295
Tytuł: Blessed Michael Sopocko: Pedagogue and Educator
Inne tytuły: Błogosławiony Michał Sopoćko: pedagog i wychowawca
Autorzy: Skreczko, Adam
Słowa kluczowe: Fr. Michael Sopock
Christian education
pedagogics
ks. Michał Sopoćko
wychowanie chrześcijańskie
pedagogika
Data wydania: 2018
Data dodania: 20-gru-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 17/2, 2018, s. 37-51
Abstrakt: One of the fundamental and important dimensions of Fr. Michael Sopocko’s life and work was his pedagogical activity and creativity. Fr. Sopocko taught as a lecturer in the seminary for the majority of his life and at the university for a number of years. He left a rich legacy of research and academic work in the form of popular and journal publications. Up to now, some minor studies have discussed Fr. Sopocko’s pedagogical achievements. This study contributes to a growing and important body of work by presenting Fr. Sopocko’s academic path, didactic work, and academic and written creativity and achievements as a pedagogue and educator.
Jednym z podstawowych i ważnych wymiarów życia i pracy ks. Michała Sopoćki była jego działalność i twórczość pedagogiczna. Przez większość swego życia prowadził dydaktykę, jako wykładowca w seminarium duchownym i przez szereg lat także na uniwersytecie. Pozostawił bogatą spuściznę naukową w postaci publikacji, a także dorobek pisarski o charakterze popularyzatorskim i publicystycznym. Dotychczas pojawiły się pomniejsze opracowania ukazujące jego dorobek w dziedzinie pedagogicznej. Niniejsze opracowanie przedstawia naukową drogę, pracę dydaktyczną oraz twórczość naukową i piśmienniczą ks. Sopoćki, jako pedagoga i wychowawcy. Jest to zaledwie przyczynek w tym ważnym temacie.
Afiliacja: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Nota biograficzna: ADAM SKRECZKO, ks. prof. zw. dr hab. ur. w 1957, profesor zwyczajny nauk teologicznych w zakresie teologii małżeństwa i rodziny, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wykładowca Studium Teologii w Białymstoku, Studium Życia Rodzinnego w Białymstoku. W latach 1999-2012 pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Teologii Katolickiej UwB. W latach 2007-2013 rektor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku. Od 2004 r. kierownik Katedry Teologii Pastoralnej Małżeństwa i Rodziny na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW. Autor wielu publikacji z zakresu pedagogiki oraz teologii małżeństwa i rodziny.
URI: http://hdl.handle.net/11320/7295
DOI: 10.15290/rtk.2018.17.2.03
ISSN: 1644-8855
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-1437-8923
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2018, tom XVII/2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_17_2_2018_A_Skreczko_Blessed_Michael_Sopocko.pdf280,79 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.