REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7295
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorSkreczko, Adam-
dc.date.accessioned2018-12-20T07:25:04Z-
dc.date.available2018-12-20T07:25:04Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationRocznik Teologii Katolickiej, T. 17/2, 2018, s. 37-51pl
dc.identifier.issn1644-8855-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/7295-
dc.description.abstractOne of the fundamental and important dimensions of Fr. Michael Sopocko’s life and work was his pedagogical activity and creativity. Fr. Sopocko taught as a lecturer in the seminary for the majority of his life and at the university for a number of years. He left a rich legacy of research and academic work in the form of popular and journal publications. Up to now, some minor studies have discussed Fr. Sopocko’s pedagogical achievements. This study contributes to a growing and important body of work by presenting Fr. Sopocko’s academic path, didactic work, and academic and written creativity and achievements as a pedagogue and educator.pl
dc.description.abstractJednym z podstawowych i ważnych wymiarów życia i pracy ks. Michała Sopoćki była jego działalność i twórczość pedagogiczna. Przez większość swego życia prowadził dydaktykę, jako wykładowca w seminarium duchownym i przez szereg lat także na uniwersytecie. Pozostawił bogatą spuściznę naukową w postaci publikacji, a także dorobek pisarski o charakterze popularyzatorskim i publicystycznym. Dotychczas pojawiły się pomniejsze opracowania ukazujące jego dorobek w dziedzinie pedagogicznej. Niniejsze opracowanie przedstawia naukową drogę, pracę dydaktyczną oraz twórczość naukową i piśmienniczą ks. Sopoćki, jako pedagoga i wychowawcy. Jest to zaledwie przyczynek w tym ważnym temacie.pl
dc.language.isoenpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectFr. Michael Sopockpl
dc.subjectChristian educationpl
dc.subjectpedagogicspl
dc.subjectks. Michał Sopoćkopl
dc.subjectwychowanie chrześcijańskiepl
dc.subjectpedagogikapl
dc.titleBlessed Michael Sopocko: Pedagogue and Educatorpl
dc.title.alternativeBłogosławiony Michał Sopoćko: pedagog i wychowawcapl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/rtk.2018.17.2.03-
dc.description.BiographicalnoteADAM SKRECZKO, ks. prof. zw. dr hab. ur. w 1957, profesor zwyczajny nauk teologicznych w zakresie teologii małżeństwa i rodziny, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wykładowca Studium Teologii w Białymstoku, Studium Życia Rodzinnego w Białymstoku. W latach 1999-2012 pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Teologii Katolickiej UwB. W latach 2007-2013 rektor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku. Od 2004 r. kierownik Katedry Teologii Pastoralnej Małżeństwa i Rodziny na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW. Autor wielu publikacji z zakresu pedagogiki oraz teologii małżeństwa i rodziny.pl
dc.description.AffiliationUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawiepl
dc.description.referencesCiereszko H., Droga świętości ks. Michała Sopoćki, Cracow 2002.pl
dc.description.referencesCiereszko H., Działalność naukowa i dydaktyczna Księdza Michała Sopoćki, “Studia Teologiczne. Bialystok-Drohiczyn-Lomza” 26(2008), pgs. 7-56.pl
dc.description.referencesCiereszko H., Ksiądz Michał Sopoćko profesor, wychowawca i ojciec duchowy alumnów i kapłanów, Bialystok 2008.pl
dc.description.referencesCiereszko H., Życie i działalność Księdza Michała Sopoćki (1888-1975). Pełna biografia Apostoła Miłosierdzia Bożego, Cracow 2006.pl
dc.description.referencesMłyńska E., Ksiądz Michał Sopoćko jako wychowawca, “Katecheta” 2008, no. 11, pgs. 67-71.pl
dc.description.referencesOlszewski M., Ksiądz Michał Sopoćko jako profesor wykładowca w Wilnie i w Białymstoku, “Rocznik Teologii Katolickiej”, 2016, vol. XV/1, pgs. 181-200.pl
dc.description.referencesSkreczko A., Wychowanie chrześcijańskie w ujęciu Ks. Michała Sopoćki, “Rocznik Teologii Katolickiej” 2005, vol. IV, pgs. 59-98.pl
dc.description.referencesSopoćko M., Autorytet w rodzinie a wolność dziecka, “Ku szczytom,” Vilnius 1939.pl
dc.description.referencesSopoćko M., Cel, podmiot i przedmiot wychowania, Vilnius 1933.pl
dc.description.referencesSopoćko M., Dziennik, Białystok 2012, Edition 2.pl
dc.description.referencesSopoćko M., Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowym, Vilnius 1935.pl
dc.description.referencesSopoćko M., Miłosierdzie Boga w dziełach Jego, Paris 1967, Vol. 4.pl
dc.description.referencesSopoćko M., Obowiązki względem Ojczyzny, Warsaw 1922.pl
dc.description.referencesSopoćko M., O obowiązkach społecznych, Vilnius 1931.pl
dc.description.referencesSopoćko M., Pedagogika, Vilnius 1933, typescript.pl
dc.description.referencesSopoćko M., Polskie i katolickie ideały i systemy wychowawcze, Poznan 1936.pl
dc.description.referencesSopoćko M., Przyrodzone i nadprzyrodzone czynniki wychowania, Cracow 1937.pl
dc.description.referencesSopoćko M., Rodzina w prawodawstwie na Ziemiach Polskich, Vilnius 1926.pl
dc.description.referencesSopoćko M., Wspomnienia, “Wiadomości Kościelne Archidiecezji w Białymstoku” 13(1985) no. 3.pl
dc.description.referencesSopoćko M., Wspomnienia z przeszłości (Życiorys napisany własnymi słowami), WKAB 13(1985) no. 2.pl
dc.description.referencesSteć D., Wychowawca, aby pociągał, musi być autentyczny, “Czas Miłosierdzia”, 162(2003) no. 10.pl
dc.description.referencesStrzelecki S., Ksiądz Michał Sopoćko jakiego znałem i pamiętam, Warsaw 2004.pl
dc.description.referencesStrzelecki S., Wkład księdza Michała Sopoćki w formację duchowieństwa, Bialystok 1983.pl
dc.description.volume17/2
dc.description.firstpage37pl
dc.description.lastpage51pl
dc.identifier.citation2Rocznik Teologii Katolickiejpl
dc.identifier.orcid0000-0002-1437-8923-
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2018, tom XVII/2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_17_2_2018_A_Skreczko_Blessed_Michael_Sopocko.pdf280,79 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.