REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7186
Tytuł: Obraz Aleksandrii w „Domu” Piotra Ibrahima Kalwasa
Inne tytuły: The image of Alexandria in „Dom” by Piotr Ibrahim Kalwas
Autorzy: Szczepkowska, Ewa
Słowa kluczowe: Alexandria
autobiographical novel
city
senses
mystery
Aleksandria
powieść autobiograficzna
miasto
zmysły
tajemnica
Data wydania: 2017
Data dodania: 28-lis-2018
Wydawca: Alter Studio
Źródło: Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia, red. nauk. Grzegorz Czerwiński, Artur Konopacki, Białystok 2017, s. 197-213
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;29
Studia Tatarskie;6
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia”, Białystok 18-19 listopada 2016
Abstrakt: The article presents the image of Alexandria in the autobiographical novel Dom [Home] written by Piotr Ibrahim Kalwas. After conversion to Islam Kalwas decided to settle down in Egypt, in the city of Alexandria. His narration is situated in the rich literary context; Alexandria has its place in history and has a magnificent literary tradition; it is the city of Kawafis and Durell. Kalwas transforms literary descriptions of the city and creates his own Alexandria. This image is dominated by sensual experiences: sounds and smells. Alexandria is also the space of meditation and mystery for the writer with its important symbolic figure of the Book – the main motif in work of Edmond Jabès – one of literary and philosophical contexts referred by Kalwas in his novel.
Afiliacja: Instytut Polonistyki i Logopedii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
URI: http://hdl.handle.net/11320/7186
ISBN: 978-83-64081-45-3
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia”, 18-19 listopada 2016

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
E_Szczepkowska_Obraz_Aleksandrii.pdf156,95 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)