REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7186
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorSzczepkowska, Ewa-
dc.date.accessioned2018-11-28T10:58:34Z-
dc.date.available2018-11-28T10:58:34Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationWschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia, red. nauk. Grzegorz Czerwiński, Artur Konopacki, Białystok 2017, s. 197-213pl
dc.identifier.isbn978-83-64081-45-3-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/7186-
dc.description.abstractThe article presents the image of Alexandria in the autobiographical novel Dom [Home] written by Piotr Ibrahim Kalwas. After conversion to Islam Kalwas decided to settle down in Egypt, in the city of Alexandria. His narration is situated in the rich literary context; Alexandria has its place in history and has a magnificent literary tradition; it is the city of Kawafis and Durell. Kalwas transforms literary descriptions of the city and creates his own Alexandria. This image is dominated by sensual experiences: sounds and smells. Alexandria is also the space of meditation and mystery for the writer with its important symbolic figure of the Book – the main motif in work of Edmond Jabès – one of literary and philosophical contexts referred by Kalwas in his novel.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherAlter Studiopl
dc.relation.ispartofseriesColloquia Orientalia Bialostocensia;29-
dc.relation.ispartofseriesStudia Tatarskie;6-
dc.subjectAlexandriapl
dc.subjectautobiographical novelpl
dc.subjectcitypl
dc.subjectsensespl
dc.subjectmysterypl
dc.subjectAleksandriapl
dc.subjectpowieść autobiograficznapl
dc.subjectmiastopl
dc.subjectzmysłypl
dc.subjecttajemnicapl
dc.titleObraz Aleksandrii w „Domu” Piotra Ibrahima Kalwasapl
dc.title.alternativeThe image of Alexandria in „Dom” by Piotr Ibrahim Kalwaspl
dc.typeBook chapterpl
dc.description.AffiliationInstytut Polonistyki i Logopedii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurskipl
dc.description.referencesAciman A., Wyjście z Egiptu, Wołowiec 2009.pl
dc.description.referencesBoimy się śmierci Allaha zamordowanego przez nowoczesność. Wywiad z Piotrem Ibrahimem Kalwasem, polskim muzułmaninem mieszkającym w Egipcie, pisarzem, publicystą. Rozmawiali Grzegorz Lindenberg i Jan Wójcik, https://euroislam.pl/boimy-sie-smierci-allahazamordowanego-przez-nowoczesnosc-pelny-wywiad [dostęp: 15.01.2017].pl
dc.description.referencesFriedman A. W., Lawrence Durrell and The Alexandria Quartet, Norman 1970.pl
dc.description.referencesJabès E., Z pustyni do Księgi. Rozmowy z Marcelem Cohenem, przeł. A. Wodnicki, Kraków 2005.pl
dc.description.referencesHuelle P., Inne historie, Gdańsk 1999.pl
dc.description.referencesKalwas P. I., Dom, Pruszków 2010.pl
dc.description.referencesKawafis K., Wiersze zebrane, przeł. i oprac. Z. Kubiak, Warszawa 1992.pl
dc.description.referencesLawrence Durrel, Henry Miller, Listy 1935–1980, przeł. Z. Stanisławska przy współpracy A. Brzezińskiej, Warszawa 2001.pl
dc.description.referencesOstaszewski R., Rasa mystica. Traktat około Indii, „Gazeta Wyborcza”, http://wyborcza.pl/1,75410,5009160.html [dostęp 15.01.2017].pl
dc.description.referencesPiotr Ibrahim Kalwas – polski muzułmanin, pisarz. Rozmawia K. Bielas, „Gazeta Wyborcza”, http://www.wysokieobcasy.pl/wysokieobcasy/1,96856,12441366 [dostęp: 15.01.2017].pl
dc.description.referencesReligia zawiera się wszędzie. Z Piotrem Ibrahimem Kalwasem rozmawia Marcin J. Witan, „Przegląd Powszechny” 2010, nr 6.pl
dc.description.referencesRodenbeck J., Alexandria In Cavafy, Durrell and Tsirkas, „Alif: Journal of Comparative Poetics” 2001, nr 1, https://www.thefreelibrary.com/Alexandria+in+Cavafy%2c+Durrell%2c+and+Tsirkas.-a082322118 [dostęp: 15.01.2017].pl
dc.description.referencesRóżycki T., Tomi. Notatki z miejsca postoju, Warszawa 2013.pl
dc.description.referencesSkórczewski D., Radykalna konwersja jako postkolonialne wyparcie. Kulturowe samowygnanie w powieściach Piotra Ibrahima Kalwasa jako „ostateczne rozwiązanie” (post- totalitarnej) traumy, „Roczniki Humanistyczne” 2014, z. 1.pl
dc.description.referencesTerlikowski T. P., Islam resentymentu, czyli po co czytać Kalwasa, „Przegląd Powszechny” 2008, nr 1.pl
dc.description.referencesTkaczow B., Aleksandria. Najjaśniesza, najpiękniejsza, najświetniejsza, Warszawa 1988.pl
dc.description.referencesYourcenar M., Czarny mózg Piranesiego. Wprowadzenie w dzieło Konstadinosa Kawafisa, przeł. J. M. Kłoczowski, K. Dolatowska, Gdańsk 2004.pl
dc.description.referencesZapachy i smaki Aleksandrii. Z Piotrem Ibrahimem Kalwasem rozmawia Robert Ostaszewski, „Dekada Literacka” 2010, nr 4–5.pl
dc.description.firstpage197pl
dc.description.lastpage213pl
dc.identifier.citation2Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia, red. nauk. Grzegorz Czerwiński, Artur Konopackipl
dc.conferenceMiędzynarodowa Konferencja Naukowa „Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia”, Białystok 18-19 listopada 2016pl
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia”, 18-19 listopada 2016

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
E_Szczepkowska_Obraz_Aleksandrii.pdf156,95 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.