REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7125
Tytuł: Wpływ polityki budżetowej na rozwój regionu (na przykładzie województwa podlaskiego)
Inne tytuły: Impact of budgetary policy on regional development (on the example of podlaskie province)
Autorzy: Piekarska, Ewelina
Słowa kluczowe: województwo
powiat
polityka budżetowa
rozwój
voivodeship
budget policy
development
region
Data wydania: 2018
Data dodania: 21-lis-2018
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział
Źródło: Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 1, Wzrost, rozwój i polityka gospodarcza, redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Kinga Karpińska, Anna Protasiewicz, s. 100-111
Konferencja: Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 22 maja 2017
Abstrakt: Samorząd województwa prowadzi samodzielną politykę regionalną. Wyrazem samodzielności finansowej jest realizowana przez władze polityka budżetowa, która może oddziaływać na konkurencyjność i innowacyjność regionu. Jednak, oprócz województwa jako całości, istotną rolę w kształtowaniu rozwoju regionu odgrywają mniejsze jednostki administracyjne, jakimi są powiaty. W artykule dokonano analizy lokalnej polityki budżetowej prowadzonej przez województwo podlaskie oraz powiaty wchodzące w jego skład, a także analizy podstawowych wskaźników mających wpływ na rozwój regionu. Podjęto próbę identyfikacji powiązań między lokalną polityką budżetową a osiągniętymi wskaźnikami rozwoju.
The self-government of the voivodeship runs an independent regional policy. Financial self-reliance is a budgetary policy that can influence the competitiveness and innovation of the region. However, apart from the voivodship as a whole, smaller administrative unions, such as poviats, play an important role in shaping the development of the region. This article analyzes the local budgetary policy pursued by the Podlaskie voivodeship and its poviats as well as the analysis of basic indicators influencing the development of the region. An attempt will be made to identify the link between local budgetary policy and the achievement of development indicators.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/7125
ISBN: 978-83-917772-7-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):I Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 22 maja 2017
Materiały konferencyjne (WEiF)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
E_Piekarska_Wplyw_polityki_budzetowej_na_rozwoj_regionu.pdf2,19 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.