REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6996
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorSakowicz, Andrzej-
dc.date.accessioned2018-10-03T09:22:06Z-
dc.date.available2018-10-03T09:22:06Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationBiałostockie Studia Prawnicze, Vol. 23 nr 1, 2018, s. 155-173pl
dc.identifier.issn1689-7404-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/6996-
dc.description.abstractThe amendments to the Code of Criminal Procedure that came into force after 15 April 2016, created an extraordinary new appeal measure – complaint against an appellate court judgment. It is described in Chapter 55a of the Code. The complaint against an appellate court judgment can be filed to the Supreme Court if the appellate court reversing the judgment of the court of first instance refers the case for re-examination. According to Article 539a § 1 of the Code, the complaint may be filed due to a violation of Article 437 or due to any one of the infringements listed in Article 439 § 1. The article analyses the legal construction of the regulation, the condition of its application and the scope of the controls carried out by the Supreme Court to adjudicate on complaint against the appellate court judgment. The author draws particular attention to the kind of negligence of the court of appeal which should be taken into account by the Supreme Court. Besides, the article shows discrepancies arising between decisions of the Supreme Court on the points of law which justified the setting aside of the judgment and the referral back.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherTemida 2pl
dc.subjectextraordinary appeal measurespl
dc.subjectcomplaint against appellate courtpl
dc.subjectrange of contestingpl
dc.subjectamendment to the criminal procedure lawpl
dc.subjectnadzwyczajny środek zaskarżeniapl
dc.subjectskarga na wyrok sądu odwoławczegopl
dc.subjectzakres zaskarżeniapl
dc.subjectnowelizacja postępowania karnegopl
dc.subjectSąd Najwyższypl
dc.subjectthe Supreme Courtpl
dc.titleZakres kontroli dokonywanej przez Sąd Najwyższy przy rozpoznaniu skargi na wyrok kasatoryjny sądu odwoławczegopl
dc.title.alternativeThe scope of the controls carried out by the Supreme Court to adjudicate on complaint against an appellate court judgmentpl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/bsp.2018.23.01.10-
dc.description.Emailsakowicz@uwb.edu.plpl
dc.description.BiographicalnoteAndrzej Sakowicz – profesor nadzwyczajny w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu w Białymstoku.pl
dc.description.BiographicalnoteAndrzej Sakowicz – Associate Professor in the Department of Criminal Procedure at the University of Bialystok.pl
dc.description.AffiliationUniwersytet w Białymstokupl
dc.description.referencesBierć A., Proceduralne aspekty tworzenia dobrego prawa, (w:) A. Bierć (red.), Legislacja w praktyce, Warszawa 2002.pl
dc.description.referencesCzarnecki P., Skarga na wyrok sądu odwoławczego. (Non)sens nowego rozdziału 55a kodeksu postępowania karnego?, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2016, nr 2.pl
dc.description.referencesFinga M., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2017 r., IV KS 6/16, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 2017, nr 1.pl
dc.description.referencesFinga M., Orzekanie reformatoryjne w instancji odwoławczej w polskim procesie karnym, Warszawa 2016.pl
dc.description.referencesGil D., Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako nowy nadzwyczajny środek zaskarżenia w procesie karnym, Ius et Administratio 2016, nr 3.pl
dc.description.referencesKociubiński W., Własne ustalenia faktyczne sądu odwoławczego i ich wpływ na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu odwoławczym, PS 2003, nr 7-8.pl
dc.description.referencesKustra E., Polityczne problemy tworzenia prawa, Toruń 1994.pl
dc.description.referencesLach A., Skarga na wyrok sądu odwoławczego, (w:) A. Lach (red.), Postępowanie karne po nowelizacji z dnia 11 marca 2016 roku, Warszawa 2017.pl
dc.description.referencesRogoziński P., Zakres postępowania dowodowego na rozprawie apelacyjnej a stwierdzenie konieczności przeprowadzenia na nowo w całości przewodu sądowego przez sąd pierwszej instancji (art. 437 § 2 kpk.), (w:) S. Steinborn (red.), Postępowanie odwoławcze w procesie karnym – u progu nowych wyzwań, Warszawa 2016.pl
dc.description.referencesSakowicz A., Kilka uwag o współzależnościach karnego materialnego i prawa karnego procesowego w związku z nowelą z dnia 11 marca 2016 r., (w:) A. Lach (red.), Postępowanie karne po nowelizacji z dnia 11 marca 2016 roku, Warszawa 2017.pl
dc.description.referencesSakowicz A. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2018.pl
dc.description.referencesSteinborn S. , Skarga na wyrok kasatoryjny sądu odwoławczego na tle systemu środków zaskarżenia w polskim procesie karnym, (w:) T. Grzegorczyk, Olszewski Radosław (red.), Verba volant, scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej, Warszawa 2017.pl
dc.description.referencesŚwiecki D. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz do zmian 2016, Warszawa 2016.pl
dc.description.referencesŚwiecki D., Konstrukcja apelacji jako środka odwoławczego w procesie karnym, Warszawa 2018.pl
dc.description.referencesWoźniewski K. , Oddalenie wniosku dowodowego przez sąd odwoławczy na podstawie art. 452 § 2 kpk., (w:) T. Grzegorczyk, R. Olszewski (red.), Verba volant, scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016. Księga Pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej, Warszawa 2017.pl
dc.description.referencesWróblewski K., Tęcza-Paciorek A.M., Skarga na wyrok sądu odwoławczego, Palestra 2017, nr 9.pl
dc.description.referencesZagrodnik J. , Instytucja skargi na wyrok sądu odwoławczego (rozdział 55a kpk.) – zarys problematyki, (w:) T. Grzegorczyk, R. Olszewski (red.), Verba volant, scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016. Księga Pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej, Warszawa 2017.pl
dc.description.referencesZagrodnik J. , Metodyka pracy obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych i karnych skarbowych, Warszawa 2016 .pl
dc.description.volume23-
dc.description.number1-
dc.description.firstpage155pl
dc.description.lastpage173pl
dc.identifier.citation2Białostockie Studia Prawniczepl
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2018, Vol. 23 nr 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_23_1_A_Sakowicz_Zakres_kontroli_dokonywanej_przez_Sad_Najwyzszy.pdf176,41 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.