REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/696
Tytuł: Dystans społeczny jako element postawy wobec grup obcych w środowisku lokalnym na przykładzie mieszkańców Białegostoku
Inne tytuły: Social distance as an element of the attitude to foreigners in a local community exemplified by Bialystok residents
Autorzy: Sztop-Rutkowska, Katarzyna
Kiszkiel, Łukasz
Mejsak, Rafał
Słowa kluczowe: Bogardus scale
social distance
distance scale
skala Bogardusa
dystans społeczny
skala dystansów
Data wydania: 2013
Data dodania: 24-lut-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Pogranicze. Studia Społeczne, T. XXII, 2013, s. 139-156
Abstrakt: The inspiration to write this article were studies on the attitudes of tolerance among the inhabitants of Bialystok, completed in August 2013 as a result of the events that took place in the capital of Podlaskie province during the past years. The severity of the acts of intolerance and high media impact of these acts very negatively affected the image of the city. To counter the intolerant vices, the city commissioned a quantitative study measuring the attitudes of Bialystok citizens towards foreigners. The result of studies was social diagnosis that describes the level of intolerance of Bialystok inhabitants. In this paper the authors present selected results, focusing in particular on the scale used to measure social distances, which is called Bogardus scale and related indicators probe indigenous attitude towards foreigners. The authors present current and accurate data on the distances to the surveyed social and ethnic groups, and compare them to the corresponding studies from Poland.
Afiliacja: Katarzyna Sztop-Rutkowska - Uniwersytet w Białymstoku
Łukasz Kiszkiel - Uniwersytet w Białymstoku
Rafał Mejsak - Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: Katarzyna Sztop-Rutkowska - sztop.rutkowska@gmail.com
Łukasz Kiszkiel - lukaszkiszkiel@gmail.com
r.mejsak@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/696
DOI: 10.15290/pss.2013.22.10
ISSN: 1230-2392
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (ISoc)
Artykuły naukowe (WHiSM)
Pogranicze. Studia Społeczne, 2013, tom XXII

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pogranicze_22_Sztop-Rutkowska_Kiszkiel_Mejsak.pdf276,8 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.