REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6893
Tytuł: Demokracja liberalna a kościół. Zarys myśli Macieja Zięby OP
Inne tytuły: Liberal Democracy and Church. Maciej Zieba’s Outline of Thought
Autorzy: Jasiński, Karol
Słowa kluczowe: liberal democracy
the Church
morality
politics
ethos
ideology
demokracja liberalna
Kościół
moralność
polityka
etos
ideologia
Data wydania: 2017
Data dodania: 18-wrz-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, vol. 29/2, 2017, s. 112-139
Abstrakt: The article is an attempt to present the basic ideas of a Polish Dominican, theologian, philosopher and journalist M. Zieba on the relationships between liberal democracy and the Church, which are compatible according to him. It consists of three parts. In the first part the author discusses issues related to the relationship between democracy and the Church (Greek and Christian sources of democracy, nature and morality of democracy, dangers of democracy, influence and moral role of the Church in a democracy). The second part presents the relationship between liberalism and the Church (source and nature of liberalism, nature of freedom and individual, relationship between freedom and truth, axiological neutrality, ethos of the state). In the third part it discusses the following issues related to the place and role of the Church in a liberal democracy such as meta-political and moral function of the Church, nature of secularism, threats of the Church, ideological and evangelical radicalism, Church and civil society, Church and open society.
Afiliacja: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Nota biograficzna: Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
E-mail: karol.jasinski@uwm.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6893
DOI: 10.15290/idea.2017.29.2.07
ISSN: 0860-4487
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, 2017, XXIX/2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Idea_29_2_2017_K_Jasinski_Demokracja_liberalna_a_kosciol.pdf252,87 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.