REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6889
Tytuł: Prymat myślenia osobistego w filozofii i światopoglądzie
Inne tytuły: On the Need for the Autonomy of Personal Thinking in Philosophy and Worldview
Autorzy: Kaźmierczak, Zbigniew
Słowa kluczowe: personal thinking
philosophy
worldview
contemporary culture
will to power
myślenie osobiste
filozofia
światopogląd
kultura współczesna
wola mocy
Data wydania: 2017
Data dodania: 17-wrz-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, vol. 29/2, 2017, s. 50-66
Abstrakt: The article argues for the need to give the autonomy to the personal thinking in the domain of philosophy and worldview. The basic assumption is that personal thinking, which contains the weak and particular side of human individual, is one of the fundamental elements of philosophy and worldview but can be expressed in them, because of this weakness and particularity, only in a hidden form. The fact that it must be hidden is the source of deformation of personal thinking not only in public domain of philosophy and worldview but most importantly in the personal thinking itself. Giving the autonomy to it, not only can we purge the public sphere of large areas of falsification but also offer the human individual a chance for a better self-understanding as it enables it to develop without trying to justify itself in public terms. This process seems to be enabled by the fact that the contemporary public culture itself is weakened by relativism, inflation of words and views or the dominance of superficial, popular culture.
Afiliacja: Zakład Religioznawstwa i Filozofii Religii UwB
URI: http://hdl.handle.net/11320/6889
DOI: 10.15290/idea.2017.29.2.03
ISSN: 0860-4487
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (IFiloz)
Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, 2017, XXIX/2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Idea_29_2_2017_Z_Kazmierczak_Prymat_myslenia_osobistego_w_filozofii_i_swiatopogladzie.pdf172,01 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.