REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6848
Tytuł: Informatyzacja administracji publicznej w województwach Polski
Inne tytuły: Public administration computerization in Polish voivodeships
Autorzy: Kuzionko-Ochrymiuk, Ewa
Słowa kluczowe: informatyzacja
społeczeństwo informacyjne
administracja publiczna
metoda TOPSIS
computerization
information society
public administration
TOPSIS method
Data wydania: 2018
Data dodania: 30-sie-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 1(91) 2018, s. 159-175
Abstrakt: Celem opracowania jest ocena poziomu zróżnicowania informatyzacji administracji publicznej w województwach Polski. Metodyka badań: W opracowaniu dokonano wyboru oraz selekcji zmiennych ilościowych obrazujących poziom informatyzacji administracji publicznej w województwach Polski. Wyselekcjonowane zmienne poddano analizie z wykorzystaniem metody porządkowania liniowego TOPSIS. Uszeregowania województw dokonano stosując dwa warianty nadania wag badanym zmiennym. Analizę oparto na danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Banku Danych Lokalnych za rok 2014. Wyniki: Badania wskazały, że – niezależnie od sposobu nadania wag badanym zmiennym – do województw o najwyższej informatyzacji administracji publicznej należą województwo śląskie, lubuskie, wielkopolskie, pomorskie, dolnośląskie, lubelskie oraz zachodniopomorskie. Do województw o najniższym poziomie informatyzacji administracji publicznej zaliczono: podlaskie, warmińsko-mazurskie oraz świętokrzyskie.
The aim of the study is to assess the diversification of the level of public administration computerization in the voivodships of Poland. Research method: The study selected quantitative indicators describing the level of computerization of public administration in the voivodships of Poland. The selected indicators were used conducting TOPSIS method analysis. Two rankings of voivodships were structured, using two variants of indicators weight. The analysis was based on Polish Central Statistical Office data and Local Database from 2014. Results: The research shows that – independently from the method of giving weight – the voivodships with the highest level of public administration computerization were Śląskie, Lubuskie, Wielkopolskie, Pomorskie, Dolnośląskie, Lubelskie and Zachodniopomorskie voividships. The voivodships with the lowest level of public administration’s computerization were: podlaskie, warmińsko-mazurskie and świętokrzyskie voivodships.
Afiliacja: Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, Zakład Zarządzania
E-mail: ekuzionko-ochrymiuk@o2.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6848
DOI: 10.15290/oes.2018.01.91.11
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (IZarz)
Optimum. Economic Studies, 2018, nr 1(91)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_1_2018_E_Kuzionko-Ochrymiuk_Informatyzacja_dministracji_publicznej.pdf308,23 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.