REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6796
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorBieluk, Magdalena-
dc.date.accessioned2018-07-31T10:29:06Z-
dc.date.available2018-07-31T10:29:06Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationStudia Iuridica Agraria T. 15, 2017, s. 325-334pl
dc.identifier.issn1642-0438-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/6796-
dc.description.abstractArticle 2b of the Act on Formation of the Agricultural System of 11 April 2003 is the source of a wide range of interpretation discrepancies and practical problems. In the commented on resolution, the Supreme Court settled the issue of the sale of agricultural property by the buyer before the end of the period provided for in art. 2b para. 1 of the Act to a close person within the meaning of art. 2 point 6 of the Act, indicating that it does not require the consent of the court issued on the basis of art. 2b para. 3 of this Act. The position of the Supreme Court deserves approval. The solutions introduced so far are sufficient in the prevention of speculative risk and the restrictive interpretation of this provision would be disproportionate to the intended purpose. The resolution of the above-mentioned issue by the Supreme Court should be positively assessed, however, the wording of art. 2b of the Act is still a source of many interpretative difficulties that need to be resolved. This applies, for example, to the insufficiently clear drafting of art. 2b para. 1, an unclear interpretation of art. 2b para. 3 and the narrowed circle of close persons in the definition contained in art. 2 para. 6.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherTemida 2pl
dc.subjectformation of the agricultural systempl
dc.subjectagricultural farmpl
dc.subjectclose personspl
dc.subjectdisposal of agricultural propertypl
dc.titleGLOSA do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 r., III CZP 24/17pl
dc.title.alternativeGloss to the Supreme Court resolution of 22 June 2017, file reference number: III CZP 24/17pl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/sia.2017.15.21-
dc.description.referencesBieluk J., Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa 2016.pl
dc.description.referencesGrykiel J., Ograniczenia obrotu nieruchomościami rolnymi oraz prawami udziałowymi w spółkach po nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, „Monitor Prawniczy” 2016, nr 12.pl
dc.description.referencesInterpelacja nr 5875 do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie interpretacji przepisów ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, http:// www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=677F6FBB&view=null.pl
dc.description.referencesKrupa-Dąbrowska R., Grunty rolne: notariusz nie odmówi przekazania ziemi, http://www.rp.pl/Nieruchomosci/306229886-Grunty-rolne-notariusz-nie-odmowi-przekazania-ziemi.html.pl
dc.description.referencesKrzyżanowska A., Sąd Najwyższy rozstrzygnął problem z przekazywaniem ziemi rolnej, http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1052638,zbywanie-nieruchmosci-rolnej-osobie-bliskiej.html.pl
dc.description.referencesMaj K., O potrzebie zmian w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, „Krakowski Przegląd Notarialny” 2017, nr 2.pl
dc.description.referencesMichnik A., Obowiązki nabywcy nieruchomości rolnej wynikające z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, „Krakowski Przegląd Notarialny” 2017, nr 1.pl
dc.description.referencesOdpowiedź na interpelację nr 5875 w sprawie interpretacji przepisów ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=285ED282.pl
dc.description.referencesPismo procesowe Rzecznika Praw Obywatelskich –zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Najwyższym z dnia 4 maja 2017 r. sygn. akt: III CZP 24/17, znak IV.7005.8.2017.MC, https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/pismo%20procesowe%20do%20SN%20przyst%C4%85pienie%20do%20post%C4%99powania%20i%20stanowisko%20RPO%204.05.2017%20.pdf.pl
dc.description.referencesPismo z dnia 22 maja 2017 r.,Agencji Nieruchomości Rolnych znak: BP.ZGZ.u.k.u.r.501.32.2017.KS.2.pl
dc.description.referencesUzasadnienie projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości, https://www.anr.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=9f7a1f1a-1a6c-4ba4-b3aa-1de8d8e442a6&groupId=98416.pl
dc.description.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 r., sygn. akt: III CZP 24/17.pl
dc.description.volume15pl
dc.description.firstpage325pl
dc.description.lastpage334pl
dc.identifier.citation2Studia Iuridica Agrariapl
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Studia Iuridica Agraria, 2017, tom XV

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
SIA_15_2017_M.Bieluk_Glosa_do_uchwaly_Sadu_Najwyzszego.pdf231,02 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.