REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/678
Tytuł: Różnica-demokracja-edukacja. O potrzebie edukacji antydyskryminacyjnej
Inne tytuły: Difference – Democracy – Education. The necessity of antidiscriminatory education
Autorzy: Skowrońska, Małgorzata
Sztop-Rutkowska, Katarzyna
Słowa kluczowe: difference
democracy
discrimination
social diversity
anti-discriminatory education
różnica
demokracja
dyskryminacja
zróżnicowanie społeczne
edukacja antydyskryminacyjna
Data wydania: 2013
Data dodania: 20-lut-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Pogranicze. Studia Społeczne, T. XXII, 2013, s. 49-61
Abstrakt: Polish society is becoming more and more socially and culturally diversified. Different dimensions of the social diversity include the following: nationality, ethnic origin, religion, gender, sexuality, age or disability. All of these factors are increasingly seen by Poles as a sort of menace. Referring to the concept of the “difference” the authors pose questions about the transformation of the Poles’ mentality as well as the shape of the Polish democracy. They also put forward the notion of anti-discriminatory education which is analyzed as one of the most fundamental democratic values.
Afiliacja: Małgorzata Skowrońska - Uniwersytet w Białymstoku
Katarzyna Sztop-Rutkowska - Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: Małgorzata Skowrońska - m.skowronska@uwb.edu.pl
Katarzyna Sztop-Rutkowska - sztop.rutkowska@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/678
DOI: 10.15290/pss.2013.22.04
ISSN: 1230-2392
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (ISoc)
Pogranicze. Studia Społeczne, 2013, tom XXII

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pogranicze_22_Skowronska_Sztop-Rutkowska.pdf126,37 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.