REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6753
Tytuł: Zagrożenia wynikające z popularyzacji narzędzi do tłumaczenia wspomaganego komputerowo w dydaktyce przekładu
Inne tytuły: Pitfalls of the growing popularity of CAT tools in translation didactics
Autorzy: Szwed, Marcin
Słowa kluczowe: narzędzia CAT
kompetencje translacyjne
układ translodydaktyczny
segmentacja
dydaktyka przekładu
CAT tools
translator’s competences
the translation training system
segmentation
translation didactics
Data wydania: 2017
Data dodania: 6-lip-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Linguodidactica, T. 21, 2017, s. 233-246
Abstrakt: Celem artykułu jest próba określenia możliwych zagrożeń dla dydaktyki przekładu wynikających z rosnącej popularności narzędzi do tłumaczenia wspomaganego komputerowo w procesie kształcenia tłumaczy z punktu widzenia kompetencji translacyjnych i układu translodydaktycznego. Artykuł określa potencjalne negatywne konsekwencje stosowania programów CAT jako narzędzia dydaktycznego na proces translodydaktyczny i wskazuje na możliwe sposoby ich uniknięcia. W treści artykułu zidentyfikowano i omówiono mechanizmy i sposoby działania popularnych na rynku programów CAT, które ze względu na swój wysoce utylitarny charakter mogą wywierać wpływ na kształcenie kompetencji translacyjnych.
The aim of this article is to determine potential pitfalls related to the growing popularity of computer-assisted translation tools for translation didactics from the perspective of translator’s competences and the translation training system. The article specifies the potential negative consequences of using CAT software as a didactic tool for the translation training system and the possible means of avoiding them. The article pinpoints and discusses the various mechanisms and principles of operation of modern CAT tools which, due to their highly utilitarian nature, may impact on the process of formation of translator’s competences.
Afiliacja: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Katedra Anglistyki
E-mail: mszwed@swps.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6753
DOI: 10.15290/lingdid.2017.21.17
ISSN: 1731-6332
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Linguodidactica, 2017, tom XXI

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Linguodidactica_21_M_Szwed_Zagrozenia_wynikajace_z_popularyzacji_narzedzi_do_tlumaczenia.pdf320,87 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.