REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6748
Tytuł: Use of the first language in the EFL classroom as viewed by English philology students
Inne tytuły: Użycie języka ojczystego na lekcjach języka angielskiego – opinie studentów filologii angielskiej
Autorzy: Lewicka-Mroczek, Ewa
Wajda, Edyta
Słowa kluczowe: role of the L1
foreign language teaching
pre-service teachers’ perceptions of the L1
rola języka ojczystego
nauczanie języka obcego
postrzegania języka pierwszego przez studentów-przyszłych nauczycieli języków
Data wydania: 2017
Data dodania: 6-lip-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Linguodidactica, T. 21, 2017, s. 165-179
Abstrakt: For years there have been debates among applied linguists and in-service teachers as to whether to allow any inclusion of learners’ mother tongue in the process of foreign language teaching. Since second language acquisition theories do not offer a precise answer, the actual use of the first language in the classroom depends on the beliefs of teachers and learners. Recent research studies concerning teachers and students’ views on whether learners’ L1 should be present or avoided in the teaching context seem to suggest that at present the controlled use of the L1 is perceived as beneficial. This article presents the results of a survey study on the perception of the usefulness of the L1 conducted among pre-service teachers of English at the University of Białystok. The findings support the view that the purposeful employment of the L1 may result in an increase in learning outcomes.
Od wielu lat toczą są dyskusje wśród językoznawców i praktykujących nauczycieli, czy język ojczysty uczniów powinien być obecny w procesie nauczania języka obcego. Teorie nabywania drugiego języka nie dają jednoznacznych odpowiedzi. Zakres użycia języka ojczystego zatem zależy od przekonań nauczycieli i uczących się. Ostatnie badania na ten temat przeprowadzone wśród nauczycieli i uczniów zdają się wskazywać, że ograniczone stosowanie języka pierwszego przynosi korzyści dydaktyczne. Artykuł przedstawia wyniki badań sondażowych dotyczących postrzegania użyteczności języka ojczystego przeprowadzone wśród studentów filologii angielskiej na Uniwersytecie w Białymstoku. Rezultaty potwierdzają wyniki dotychczasowych badań i wskazują, że stosowanie języka ojczystego w procesie uczenia się języka obcego może przynieść pozytywne rezultaty.
Afiliacja: dr Ewa Lewicka-Mroczek - Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Instytut Neofilologii
dr Edyta Wajda - Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Instytut Neofilologii
E-mail: Ewa Lewicka-Mroczek: ewa.lewicka.mroczek@poczta.fm
Edyta Wajda: e.wajda@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6748
DOI: 10.15290/lingdid.2017.21.12
ISSN: 1731-6332
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Linguodidactica, 2017, tom XXI

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Linguodidactica_21_E_Lewicka-Mroczek_E_Wajda_Use_of_the_first_language.pdf251,82 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)